GUNKUL ผนึก GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน Gulf Gunkul Corporation สัดส่วน 50-50 หนุนพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามเป้า | Techsauce

GUNKUL ผนึก GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน Gulf Gunkul Corporation สัดส่วน 50-50 หนุนพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามเป้า

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“GUNKUL”) และ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด (“Gulf Renewable Energy”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ GULF ได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน Gulf Gunkul Corporation ในสัดส่วนเท่ากันที่ 50-50 โดยบริษัทร่วมทุนได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด 

Gulf Gunkul Corporation

และ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการพลังงามลมที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 170 เมกะวัตต์ การเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมั่นใจในศักยภาพพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มความคล่องตัวปูพรมสู่ผู้นำด้านพลังงานทดแทนของประเทศ เป้าหมายแรกที่ 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี

คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ Gulf Gunkul Corporation ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Gulf Renewable Energy ด้วยมูลค่าการลงทุน 5,000 ล้านบาท ที่จะเสริมให้บริษัทร่วมทุน Gulf Gunkul Corporation มีพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนและขีดความสามารถในการแข่งขันที่ขึ้นไปอีกระดับ เสริมความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้บริษัทร่วมทุนไปถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้  

นับจากวันประกาศความร่วมมือในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าศักยภาพและขอบเขตความร่วมมือจะสามารถขยายในวงกว้างได้อีกมาก ซึ่งปัจจุบัน GUNKUL และ GULF ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค ด้านคุณสมบัติและด้านเงินทุนในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโซลาร์รูฟทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมผลักดันเป้าหมายแรก 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี และสร้าง Clean Electrification ให้พลังงานหมุนเวียนกลายเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของประเทศ

GULF ทุ่มเงิน 5,000 ลบ. ให้บริษัทร่วมทุน GUNKUL ลุยพลังงานหมุนเวียน

ขณะเดียวกันทางด้าน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือในการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน (Joint Venture Agreement) ระหว่าง บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด (Gulf Renewable Energy) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% กับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 Gulf Renewable Energy ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์เปอเรชั่น จำกัด (Gulf Gunkul Corporation) ในสัดส่วน 50% ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท โดยอีก 50% ถือหุ้นโดย GUNKUL

ทั้งนี้ Gulf Gunkul Corporation เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Gulf Renewable Energy และ GUNKUL เพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน Gulf Gunkul Corporation ถือหุ้น 100% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 3 บริษัทที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด (กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 60 เมกะวัตต์) บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด (กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 60 เมกะวัตต์) และบริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์) รวมทั้งสิ้น 170 เมกะวัตต์ซึ่งทั้ง 3 โครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 59 61 และ 61ตามลำดับ

และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากนี้ ทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนโดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา3.50 บาทต่อกิโลวัตต์เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์   ด้วยการเข้าลงทุนใน Gulf Gunkul Corporation นั้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้กำไรเข้ามาในงบการเงินได้ทันทีเนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และยังเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 

ในการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ Gulf Renewable Energy และ GUNKUL มีแผนที่จะร่วมกันขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศในอนาคต เช่น โครงการโรงไฟฟ้า พลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการโซลาร์รูฟท๊อป ผ่าน Gulf Gunkul Corporation เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี

 อ้างอิง SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

WHA: WE SHAPE THE FUTURE ติดปีกนิคมอุตสาหกรรมสู่ ‘บริษัทเทค’ ด้วยภารกิจ Mission To The Sun

WHA: WE SHAPE THE FUTURE แนวคิดที่มุ่งสร้างอนาคตอันยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยของ WHA Group และแนวทางการทรานสฟอร์มองค์กรด้วยภารกิจ Mission to The Sun สู่การเป็น 'Tech Company' พร้อมสร้า...

Responsive image

LINE BK x MTL ลุยธุรกิจประกัน ซื้อง่าย จ่ายเบา จบใน LINE

LINE BK จับมือ MTL เปิดตัวบริการใหม่ LINE BK Insurance Broker ลุยธุรกิจประกันครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว...

Responsive image

เกาหลีสั่งจำคุก ชายใช้ AI สร้างภาพโป๊ จากคำสั่งที่ส่อคุกคามทางเพศเด็ก

ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกชายวัย 40 ปี ที่ใช้ AI สร้างภาพอนาจารที่มีเยาวชนอยู่ในภาพ เป็นเวลา 2 ปี นี่จึงเป็นคดีแรกของเกาหลีใต้ที่มีการตัดสินคดีผู้ใช้ AI สร้างรูปภาพขึ้นมา...