ชวน Service Provider สมัคร Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม ปลดล็อกธุรกิจ SMEs ไทย | Techsauce

ชวน Service Provider สมัคร Hackathon: Finding the Best Enabler เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม ปลดล็อกธุรกิจ SMEs ไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ บริษัทเทคโนโลยี เปิดตัวกิจกรรม “Hackathon: Finding the Best Enabler” เวทีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ (Service Provider) ทุกกลุ่มได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาร่วมประลอง แข่งขัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม หรือ โซลูชั่น ด้าน e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ แก้ปัญหาการทํางานและธุรกิจให้กับเหล่าผู้ประกอบการ SMEs สร้างความพร้อมในการทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมๆ กับสนับสนุน Service Provider ไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เปิดรับสมัครนวัตกรรมหรือโซลูชั่นร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 4 พ.ย. 2564

จากความร่วมมือในโครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs โดย ETDA, Techsauce และพาร์ทเนอร์ทางเทคโนโลยี ที่มีการจัดกิจกรรม Virtual Series ทั้งหมด 3 ครั้ง ทำให้ได้เห็นถึงปัญหาของ SMEs ไทยไม่ว่าจะเป็น

 • การสื่อสารการทำงานที่มีปัญหา

 • เครื่องมือการทำงานที่ไม่สอดคล้องการวิถีการทำงานในปัจจุบัน

 • ต้องการเครื่องมือหรือ Solution ในการทำงาน เช่นระบบ Management , Digital Workplace และ e-Office อื่นๆ

ด้วยเหตุนี้ จึงสานต่อสู่กิจกรรม Hackathon: Finding the Best Enabler โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ (Service Provider) ทุกกลุ่มได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาร่วมประลอง แข่งขัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมมาช่วยยกระดับ SMEs ไทย ภายใต้โจทย์ “ยกระดับประสิทธิภาพของ SMEs ไทย ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล”

โอกาสครั้งสำคัญของ Service Provider

โดย Service Provider ที่เข้าร่วมจะได้โอกาสในการเรียนรู้ เครื่องมือ กลยุทธ์ และกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร เพื่อการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้ง โอกาสในการเรียนรู้ในเรื่อง UX/UI Design, Data Management (Data Privacy), Customer Insight for Solution Development และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งความรู้เหล่านี้เหมาะสำหรับการนำไปพัฒนานวัตกรรมของเหล่า Service Provider ต่อไปได้ในอนาคต และโอกาสสุดพิเศษสำหรับผู้ชนะ จะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดกว่า 300,000 บาท พร้อมกับโอกาสในการเข้าร่วมการทดสอบนวัตกรรมกับโครงการ ETDA Sandbox อีกด้วย

ไฮไลท์ที่น่าสนใจใน Hackathon: Finding the Best Enabler

 • Exclusive Workshop ด้าน Customer Insight, UX Design, Data Management (Data Privacy) และ Workshop จาก AWS ที่จะมาให้ความรู้ด้านการนำ Cloud Computing มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น 

 • Mentoring sessions พบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจต่างๆ เช่น Software/ Service Reliability Expert, Data Management, Security & Data Privacy และอื่นๆอีกหลากหลายวงการ ตบเท้าเข้าร่วมให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรมในกิจกรรมครั้งนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

โดย Service Provider ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมสมัครได้ที่ https://bit.ly/3uF8tN8 โดยมีรายละเอียดการสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

 • บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ และประสบการณ์ เชื้อชาติ/สัญชาติใดก็ได้

 • พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระหว่างโครงการ

 • ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีม ใน 1 ทีมจะต้องมีสมาชิก 3 - 5 คน ผู้สมัครมีรายชื่ออยู่ในทีมได้  1 ทีมเท่านั้น

 • ผู้สมัครจะต้องมีสังกัดอยู่ในหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือองค์กรเอกชน ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • นวัตกรรมที่นำเสนอต้องเป็นนวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือถูกประยุกต์จากนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว

 • เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม หรือคิดโครงการด้วยตนเอง

 • ทีมที่เข้าแข่งขันต้องนำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบ Prototype ในวันสุดท้ายของกิจกรรม Hackathon

 • สามารถเลือกนำเสนอผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • 40 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งตัวแทนทีมเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกทีมเข้ารอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้ (ผ่านช่องทางออนไลน์)

 • 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งตัวแทนทีมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2564 ได้ (ผ่านช่องทางออนไลน์)

 • สมาชิกทีมต้องเข้าร่วม Pitching ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 15 มิเช่นนั้นจะมีผลต่อการให้คะแนนตัดสิน *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงื่อนไข

 • นวัตกรรมหรือโครงการที่คิดค้นต้องสอดคล้องกับโจทย์ที่ประกาศในโครงการ

 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม- 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 ทีม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 • นวัตกรรมและสิทธิ์ของผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรม Hackathon ถือเป็นของผู้เข้าแข่งขัน

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับรอบ 40 ทีม

 • ข้อมูลที่ได้รับจากแบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการและความพร้อมของทีม

 • ปัญหาที่เลือกนำมาเป็นโจทย์

 • ไอเดียที่นำเสนอ

ตารางไทม์ไลน์การแข่งขัน Hackathon: Finding The Best Enabler  

 • เปิดรับสมัคร : 7 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

 • ประผลผู้เข้ารอบ 40 ทีม : 8 พฤศจิกายน 2564

 • ประผลผู้เข้ารอบ 10 ทีม : 15 พฤศจิกายน 2564

 • Openhouse & Workshop ครั้งที่ 1 : 18 พฤศจิกายน 2564

 • Workshop ครั้งที่ 2 และ 3 : 20 พฤศจิกายน 2564

 • Mentoring sessions  : 22-24 พฤศจิกายน 2564

 • Pitch Day & Business Matching : 30 พฤศจิกายน 2564

สมัครด่วนที่ https://bit.ly/3uF8tN8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] 

หรือโทร 02-286-7646 06-4658-9500

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มรักษ์โลก จากการรวมตัวของกลุ่มแฟน K-Pop

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มจากแฟนคลับศิลปินเกาหลี ที่มองเห็นปัญหาสภาพอากาศโลก และร่วมกันลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง...

Responsive image

เศรษฐกิจอินเดียดีแค่ไหน ? ดูได้จากบ้าน 100 ล้านหลังขายหมดได้ใน 10 ปี

ปัจจุบันคนอินเดียมีรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก จากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศร้อนแรงมียอดขายบ้านสูงสุดเป็นประวัติการณ์!...

Responsive image

ฟินแลนด์ ที่ 1 โลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ด้านไทยรั้งอันดับ 4 เอเชีย

จากการสำรวจวัยทำงานทั่วโลกกว่า 128,000 ใน 160 ประเทศ ประเทศที่คนวัยทำงานรู้สึว่าชีวิตด้านการงานของพวกเขาดีที่สุดคือ ฟินแลนด์ (83%) ตามมาด้วย เดนมาร์ก (77%) และ ไอซ์แลนด์ (76%)...