สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดปฐมนิเทศ “โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์รุ่นที่ 14 (Success)”

เพื่อแนะนำโครงการและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และไอทีกว่า 50 รายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดการต่อยอดความสำเร็จ และเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก “แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน แบ่งกันรวยช่วยกันโต และพร้อมรับโอกาสดีๆ ในชีวิต” ชี้ที่ผ่านมา โครงการ Success ดำเนินมาแล้ว 3 ปี เกิดผู้ประกอบการไอทีจำนวนมาก สามารถสร้างยอดขายรวมมากกว่า 370 ล้านบาท และมีส่วนในการจ้างงานแล้วกว่า 600 อัตรา พร้อมตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมแหล่งโอกาสสำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์และไอทีระดับเริ่มต้น

Success_14 (2) นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ รุ่น 14 หรือ Success ในปีนี้ เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์และ

นวัตกรรมที่มีผลงานออกสู่ตลาดแล้วจำนวนกว่า 50 ราย เพื่อเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ได้เน้นเรื่องการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้ตรงกับความสามารถของผู้ประกอบการที่จะนำไปสู่การกำหนดทิศทางในการพัฒนาของตนให้ได้ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจหรือ Startup ประเภทใด เพื่อที่จะมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยศูนย์บ่มเพาะฯ จะเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่ยังมีเพียงแนวคิด โดยใช้โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดัน ส่วนกลุ่มที่มีแผนธุรกิจแล้วแต่ยังไม่เกิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือยังอยู่ในช่วงการทดสอบความเป็นไปได้ (proof of concept) จะมีโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือ NEC เข้ามารองรับ เมื่อผ่านทั้งสองขั้นตอนนี้แล้วหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีผลงานออกสู่ตลาดแล้ว จะใช้โครงการ Success เข้ามาบ่มเพาะต่อไป”

นายเฉลิมพล กล่าวต่อว่า “การดำเนินโครงการ Success ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. มีการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และนวัตกรรมจำนวนมาก สามารถสร้างยอดขายรวมได้มากกว่า 370 ล้านบาท และมีส่วนในการจ้างงานแล้วกว่า 600 อัตรา ส่วนเป้าหมายยอดขายในปีนี้ทางผู้ประกอบการแต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายตนเองร่วมกับพี่เลี้ยง หลังจากนั้นทางซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จะส่งทีมที่ปรึกษาเข้าประกบเพื่อให้คำปรึกษาตามแผนบ่มเพาะจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะเวลาโครงการ”

“สิ่งที่เพิ่มเติมของโครงการในปีนี้คือ ศูนย์บ่มเพาะฯ จะมีงบสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รวมกลุ่มกันคิดกิจกรรมที่ต้องการจะทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น สัมมนาดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น คาดว่าจะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการในโครงการสามารถช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างมาก เช่น การขยายโอกาสไปที่ประเทศลาว อินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีการจัดโปรแกรมให้ผู้ประกอบการได้พบกับนักลงทุนหรือ Venture Capital (VC) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น โดยจะเตรียมการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐอาจจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งทุนให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม คาดว่าในกลุ่มนี้จะมีนักลงทุนหลายรายให้ความสนใจในการร่วมทุนและทำธุรกรรมการเงินด้วย”

“จุดสำคัญของโครงการ Success คือเป็นโครงการที่สร้าง Community หรือชุมชนของบริษัทซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย โดยสมาชิกของกลุ่มจะสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่รวมตัวกันจัดตั้งโซลูชั่น ช่วยกันหาลูกค้า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างกัน แลกเปลี่ยนทรัพยากรภายในเครือข่าย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานของลูกค้าให้เสร็จทันเวลา ถือเป็นสังคมของการเกื้อกูลที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันในอนาคต และเป็นการปิดช่องว่างข้อจำกัดของการเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่การเจาะตลาดต่างประเทศ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช.มองเห็นศักยภาพของกลุ่ม Success อย่างมาก โดยจะจัดให้มีกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มนี้มีแนวโน้มจับตลาดในระดับโลกมากขึ้น อีกทั้งมีการจ้างแรงงานจากต่างประเทศ และการร่วมทุนจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน” นายเฉลิมพล กล่าวสรุป

ที่มา: NSTDA

RELATED ARTICLE

Responsive image

สวทช. จับมือ IBM ร่วมกับกลุ่มมิตรผล นำ AI พลิกโฉมการทําไร่อ้อยในประเทศไทย

โดยในการวิจัยครั้งนี้ จะนําร่องพัฒนาแดชบอร์ดอัจฉริยะและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของอ้อย ความชื้นของดิน ความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี...

Responsive image

สวทช. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขีดความสามารถ SMEs และ Startups นำเทคโนโลยียกระดับธุรกิจ

สวทช. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขีดความสามารถ SMEs และ Startups นำเทคโนโลยียกระดับธุรกิจ...

Responsive image

Software Park ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Active Citizen Geek So Good

“โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” หรือ “Active Citizen”  ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือโครงการที่มุ่งเน้นเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ท...