โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีหากเทียบกับเมื่อก่อนการเข้าถึงข้อมูลต้องไปตามแหล่งเก็บข้อมูลนั้น รวมถึงการเก็บข้อมูลยังคงใช้กระดาษเพื่อจดบันทึก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้เฉพาะทาง การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนารูปแบบเดิมเป็นช่องทางใหม่ในการปลดล็อคปัญหาการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคดิจิทัลที่นับได้ว่าเป็นผู้สืบทอดความรู้ทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไป 

คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Digital Culture) จากวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่กำหนดบทบาทไว้

วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ประกอบกับเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง   การนำความสามารถของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในด้านวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมมีจำนวนมากที่ถูกเก็บไว้ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ การรักษาองค์ความรู้ นอกจากการเก็บรักษาแล้ว การเข้าถึงผู้คนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนอกจากนี้ขั้นตอนการรวบรวมและบริหารต้องมีความรวมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพขึ้น

รมว กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “นอกจากการรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมที่มีอยู่จำนวนมหาศาลแล้ว การนำข้อมูลออกมาเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างถูกต้องและเข้าถึงง่ายก็มีความสำคัญกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนในลักษณะของบริการผู้ช่วยอัจฉริยะ หรือ AI Chatbot บน Facebook และ Website ก็ยิ่งมีความจำเป็น  ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำช่องทางสื่อสารอย่างครบวงจร”

ภาพจาก http://digital.m-culture.go.th/

โครงการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Digital Culture) คือ ?

เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมที่มีปริมาณมหาศาล จากหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจและเปิดเผยสู่ประชาชน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งยังจะบูรณาการข้อมูลด้านวัฒนธรรมจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกกระทรวงวัฒนธรรม 

เพื่อให้เป็นระบบศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมระดับชาติ ทั้งยังเอื้อให้ประชาชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ

ภาพจาก http://digital.m-culture.go.th/

Digital Culture นี้มีอะไรบ้าง?

กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดทำระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และนำไปต่อยอด ดังนี้

1.    นักเรียน/นักศึกษา นักวิจัย คนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหายากที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้ในที่เดียว รวมถึงข้อมูลนี้สามารถใช้อ้างอิงงานวิจัยได้

2.    สามารถขอข้อมูลเฉพาะทางจากกรมศิลป์ผ่านเว็บไซด์ หรือขอคำปรึกษาได้หากต้องการดำเนินการขอข้อมูล

3.    ค้นหาสถานที่น่าสนใจด้านวัฒนธรรมได้ทุกที่ในประเทศไทยผ่าน GIS แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

4.    มีกิจกรรมน่าสนใจด้านวัฒนธรรมคอยอัพเดทให้ทราบโดยจะมีการอัพเดทล่วงหน้าก่อนเป็นเดือนเพื่อให้ผู้สนใจวางแผนการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้

5.    เข้าดูพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงได้ทุกที่ ผ่านระบบ Virtual Museum 

6.    มีเทคโนโลยี AI Chatbot ชื่อ “อาสา” คอยตอบคำถามตลอด 24 ชั่วโมง และคอยรับความคิดเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงระบบ

 ภาพจาก http://digital.m-culture.go.th/

7. ระบบการสร้างองค์ความรู้ วีดิทัศน์ ภาพ งานวิจัย บทความ สำหรับประชาชนหรือผู้สนใจทั่วไปที่สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสร้าง แก้ไข ข้อมูลความรู้ งานวิจัย บทความด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจอื่นสามารถค้นคว้า หาความรู้ด้านวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมได้ https://social.m-culture.go.th/login 

8.การสืบค้น (Search) องค์ความรู้ วีดิทัศน์ ภาพ บทความ และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้บริการแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถกำหนดคำสำคัญ (Keyword) ที่ใช้ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถส่งออกข้อมูลจากหน้าการสืบค้นได้

ศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม หรือ Digital Culture สามารถใช้งานได้ที่ http://digital.m-culture.go.th

RELATED ARTICLE

Responsive image

ขอกู้เงินด่วนผ่าน Lazada x KBank เชื่อมต่อ App to App ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติไว 1 นาทีรับเงิน

ผู้ค้าออนไลน์ Lazada ที่ขายมานานกว่า 6 เดือน สามารถกดขอสินเชื่อผ่านแอป Lazada Seller Center โดยระบบจะทำการตรวจสอบประวัติ วิเคราะห์พฤติกรรม และอนุมัติผลทันที ไม่ต้องใช้หลักประกัน หร...

Responsive image

Grab จับมือรัฐบาลอินโดนีเซีย หนุน Ecosystem ยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้า 2 ล้านคันในปี 2025

Grab ผู้ให้บริการบนดิจิทัลในอาเซียน ประกาศความร่วมมือกับรัฐบาลอินโดนีเซีย สร้าง Ecosystem ของยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง 2 และ 4 ล้อ หนุนเป้าของรัฐบาลอินโดฯ ที่อยากมียานยนต์ไฟฟ้า 2 ล้านคันภาย...

Responsive image

SCG จับมือ GIZTIX พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการขนส่งครบวงจรแก่ผู้แทนจำหน่าย SCG

SCG จับมือ GIZTIX สตาร์ทอัพด้านการบริการขนส่งผ่านระบบออนไลน์และเทคโนโลยีสำหรับผู้ขนส่ง ร่วมเดินหน้าพัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์มด้านการขนส่งแบบครบวงจรเสริมแกร่งร้านผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุ...