กระทรวงวัฒนธรรม เผยโฉม Digital Culture ปลดล็อคการเรียนรู้ด้วยข้อมูลดิจิทัลครบวงจร | Techsauce

กระทรวงวัฒนธรรม เผยโฉม Digital Culture ปลดล็อคการเรียนรู้ด้วยข้อมูลดิจิทัลครบวงจร

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีหากเทียบกับเมื่อก่อนการเข้าถึงข้อมูลต้องไปตามแหล่งเก็บข้อมูลนั้น รวมถึงการเก็บข้อมูลยังคงใช้กระดาษเพื่อจดบันทึก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้เฉพาะทาง การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนารูปแบบเดิมเป็นช่องทางใหม่ในการปลดล็อคปัญหาการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคดิจิทัลที่นับได้ว่าเป็นผู้สืบทอดความรู้ทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไป 

คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Digital Culture) จากวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่กำหนดบทบาทไว้

วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ประกอบกับเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง   การนำความสามารถของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในด้านวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมมีจำนวนมากที่ถูกเก็บไว้ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ การรักษาองค์ความรู้ นอกจากการเก็บรักษาแล้ว การเข้าถึงผู้คนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนอกจากนี้ขั้นตอนการรวบรวมและบริหารต้องมีความรวมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพขึ้น

รมว กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “นอกจากการรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมที่มีอยู่จำนวนมหาศาลแล้ว การนำข้อมูลออกมาเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างถูกต้องและเข้าถึงง่ายก็มีความสำคัญกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนในลักษณะของบริการผู้ช่วยอัจฉริยะ หรือ AI Chatbot บน Facebook และ Website ก็ยิ่งมีความจำเป็น  ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำช่องทางสื่อสารอย่างครบวงจร”

ภาพจาก http://digital.m-culture.go.th/

โครงการศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Digital Culture) คือ ?

เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมที่มีปริมาณมหาศาล จากหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจและเปิดเผยสู่ประชาชน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งยังจะบูรณาการข้อมูลด้านวัฒนธรรมจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกกระทรวงวัฒนธรรม 

เพื่อให้เป็นระบบศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมระดับชาติ ทั้งยังเอื้อให้ประชาชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ

ภาพจาก http://digital.m-culture.go.th/

Digital Culture นี้มีอะไรบ้าง?

กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดทำระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และนำไปต่อยอด ดังนี้

1.    นักเรียน/นักศึกษา นักวิจัย คนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหายากที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับวัฒนธรรมได้ในที่เดียว รวมถึงข้อมูลนี้สามารถใช้อ้างอิงงานวิจัยได้

2.    สามารถขอข้อมูลเฉพาะทางจากกรมศิลป์ผ่านเว็บไซด์ หรือขอคำปรึกษาได้หากต้องการดำเนินการขอข้อมูล

3.    ค้นหาสถานที่น่าสนใจด้านวัฒนธรรมได้ทุกที่ในประเทศไทยผ่าน GIS แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

4.    มีกิจกรรมน่าสนใจด้านวัฒนธรรมคอยอัพเดทให้ทราบโดยจะมีการอัพเดทล่วงหน้าก่อนเป็นเดือนเพื่อให้ผู้สนใจวางแผนการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้

5.    เข้าดูพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงได้ทุกที่ ผ่านระบบ Virtual Museum 

6.    มีเทคโนโลยี AI Chatbot ชื่อ “อาสา” คอยตอบคำถามตลอด 24 ชั่วโมง และคอยรับความคิดเห็นจากผู้ใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงระบบ

 ภาพจาก http://digital.m-culture.go.th/

7. ระบบการสร้างองค์ความรู้ วีดิทัศน์ ภาพ งานวิจัย บทความ สำหรับประชาชนหรือผู้สนใจทั่วไปที่สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสร้าง แก้ไข ข้อมูลความรู้ งานวิจัย บทความด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจอื่นสามารถค้นคว้า หาความรู้ด้านวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมได้ https://social.m-culture.go.th/login 

8.การสืบค้น (Search) องค์ความรู้ วีดิทัศน์ ภาพ บทความ และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้บริการแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถกำหนดคำสำคัญ (Keyword) ที่ใช้ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถส่งออกข้อมูลจากหน้าการสืบค้นได้

ศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม หรือ Digital Culture สามารถใช้งานได้ที่ http://digital.m-culture.go.th

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OR ตั้ง OR Health & Wellness พร้อมเปิดสาขาแรกมิถุนายนนี้

OR จัดตั้งบริษัท OR Health & Wellness เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม พร้อมลุยเปิดสาขาแรกเดือน มิ.ย. นี้...

Responsive image

ขันเงินรุกธุรกิจ Ticketing Platform ทุ่ม 52 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น EVP ภายใต้ Eventpop ที่ 51% ดันธุรกิจบันเทิงโฉมใหม่

ขันเงิน เนื้อนวล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Zalekta ทุ่ม 52 ล้านบาท ส่งบริษัทลูก MVD เข้าถือหุ้น บริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น ภายใต้แบรนด์ Eventpop รุกธุรกิจ Ticketing Platform ปู...

Responsive image

Bitcoin Halving จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Binance TH by Gulf Binance

Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมชุมชนหรือคอมมูนิตีสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งตารอปรากฏการณ์นี้? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันจากการให้ข้อมูลของ คุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G...