Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ai-chatbot

PWC เปิดตัว AI Chatbot สำหรับนักกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

PricewaterhouseCoopers LLP หรือ PWC เปิดตัวบริการแชทบอทสำหรับนักกฎหมาย โดยเข้าร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการระดับมืออาชีพใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...

คนกรุงฯ แห่ร่วมมือแจ้งปัญหาผ่าน AI Chatbot "เพื่อนชัชชาติ" ขานรับนโยบาย Smart City

การใช้ AI chatbot มาช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้ คุณชัชชาติ ได้ร่วมมือกับ TraffyFondue จาก NECTEC เพื่อสร้างแพลตฟอร์มจัดการปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งสู่การพัฒนาแบบ Smart City ล่าสุดมีผู้...

กระทรวงวัฒนธรรม เผยโฉม Digital Culture ปลดล็อคการเรียนรู้ด้วยข้อมูลดิจิทัลครบวงจร

เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการนำความสามารถของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในด้านวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางวัฒน...