Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

PODCAST

ตลาดแรงงาน 2.0 คืออะไร จะเตรียมพร้อมหรือพัฒนาทักษะในอนาคตอย่างไรได้บ้าง?

จากปัญหาเรื่องของโรคระบาดในปัจจุบันทำให้สถานการณ์และระบบการทำงานต่างๆ เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการของแรงงานและของบริษัทในการคัดเลือกรวมถึงการหาทักษะต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดได้

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างโลกไร้ขยะพลาสติกกับ The Incubation Network

เพื่อต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก The Incubation Network องค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยโมเดลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ก...

InnovestX กับความคิดที่ว่า Digital Asset และ Blockchain คือพื้นฐานของโลกดิจิทัลใบใหม่

Blockchain และ Digital Asset 2 เรื่องนี้ คือหัวข้อสำคัญในการขยับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งของ SCBX ที่ล่าสุดได้ Rebranding บริษัทในเครืออย่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สู่ บริษัทห...

เจาะลึกมุมมองต่อทักษะ การบริหาร เวลา และงานเมือง เบื้องหลังในทุกบทบาทของ ดร.ยุ้ย

เจาะลึกเคล็ดลับการบริหารเวลา ชีวิต และการทำงานบนหน้าที่ที่หลากหลาย ทั้งการบริหารธุรกิจในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ การพัฒนาบ้านเมืองในฐานะ ที...

ตอบโจทย์ Digital Transformation ในการทำงานยุคใหม่ด้วย Cloud กับ NTT

ด้วยเทคโนโลยี Cloud ที่เป็นเทคโนโลยีหลักเบื้องหลังการทำงาน การเก็บข้อมูล การดึงข้อมูลมาใช้ หรือการกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละข้อมูล เพื่อให้การให้บริการลูกค้าและการทำงานของอ...

เจาะลึกเทคโนโลยี Digital Twin และการนำไปใช้ในองค์กรจากผู้ใช้จริง | MEGATECH Digital Twin

เทคโนโลยี Digital Twin คืออะไร ใช้งานอย่างไร และองค์กรจะนำไปใช้จริงได้อย่างไร หนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เราได้ยินกันมาหลายปีแต่หลายคนยังไม่รู้ว่า Digital Twin เป็นเทคโนโลยีอะไร ...