PODCAST

DITP กับบทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการและการส่งเสริม GovTech ในประเทศไทย

Big Data ของหน่วยงานภาครัฐ จะถูกนำมาขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด? DITP ส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างไร ? สามารถนำ Big Data มาประยุกต์ใช้อย่างไรกับการทำงานอย่างไรได้บ้าง? เรียนรู้การแก้ปัญหาและความท้าทายใน Digital Transformation เรื่องการจัดการค

เมืองไทยประกันชีวิต กับคำถามว่าบริษัทประกันขาขึ้นจริงหรือ? ตัวแทนประกันจะถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมหรือไม่?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้คนเน้นถึงวิธีลดความเสี่ยงที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว ธุรกิจประกันภัยจึงดูเหมือนเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสถาน...

ผศ.ดร.ณัฐพล แห่ง depa กับแผนฟื้นพลิกประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีจาก Tech Startup ไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa คือหนึ่งในหน่วยงานรัฐที่เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยี หรือการพัฒนาความเป็นอยู...

ปั้น New S-Curve ให้สินค้าการเกษตร เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม

ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย ซึ่งหากไทยจะต่อยอดให้กับผลผลิตชนิดนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยนวัตกรรม ซึ่งนอกจากจะมีราคาสูงขึ้นแล้...

เจาะทิศทางธุรกิจ EV โอกาสและความท้าทายยุคหลัง COVID-19

เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ใช่ยานยนต์ทางเลือกอีกต่อไป แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือการเปลี่ยนผ่านจากการใช้งานรถยนต์เครื่องสันดาปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งต้องเตรียมพร้...

ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวของวิกฤตในอดีตอย่างวิกฤตต้มยำกุ้งหรือวิกฤตแฮมเบอเกอร์ แต่เชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์ในการ "บริหาร" ธุรกิจให้อยู่รอดและพลิกกลับมาประสบความสำเร็จอาจมีไม่มากน...

JOB