PODCAST

DITP กับบทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการและการส่งเสริม GovTech ในประเทศไทย

Big Data ของหน่วยงานภาครัฐ จะถูกนำมาขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด? DITP ส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างไร ? สามารถนำ Big Data มาประยุกต์ใช้อย่างไรกับการทำงานอย่างไรได้บ้าง? เรียนรู้การแก้ปัญหาและความท้าทายใน Digital Transformation เรื่องการจัดการค

Supply Chain Disruption กับจุดยืนใหม่ของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งในเวลานี้ กระแส Supply Chain Disruption กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งหากประเทศไทยไม่ปรับตัวและมองหาโอกาสใ...

ตกผลึก 'ประสบการณ์' เพื่อรับมือวิกฤตในอนาคต โดย นิธิ ภัทรโชค แห่ง SCG CBM

การปรับตัวของ SCG นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเกิดมาจากการตกผลึกของประสบการณ์การผ่านวิกฤตมาอย่างโชกโชน มาร่วมเรียนรู้แนวคิดที่ตกผลึกของแม่ทัพใหญ่แห่...

ปรับธุรกิจรับความเปลี่ยนแปลงเรื่อง “ภาษี” ช่วงครึ่งหลังปี 2563

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ธุรกิจมีเรื่องต้องพิจารณามากเป็นพิเศษ ยังมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงและผู้ประกอบการจะละเลยไม่ได้ นั่นก็คือเรื่องของ “ภาษี” โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลัง...

'ไม่ฝากความหวังกับวัคซีน แต่ต้องทำตัวให้แข็งแรง' ฝ่าวิกฤต COVID-19 กับ เศรษฐา ทวีสิน แห่งแสนสิริ

วิกฤต COVID-19 ถือเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดในรอบ 100 ปีเลยก็ว่าได้ ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข การเงิน เศรษฐกิจ สังคม และเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโล...

ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารและการเกษตร

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรเป็นภาคส่วนหลักของเศรษฐกิจไทย ในวันที่โลกกำลังต้องการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้ ประเทศไทยจึงถือว่ามีต้นทุนที่ดีที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในด้านนี้ได้ ...

JOB