Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

PODCAST

ตอบโจทย์ Digital Transformation ในการทำงานยุคใหม่ด้วย Cloud กับ NTT

ด้วยเทคโนโลยี Cloud ที่เป็นเทคโนโลยีหลักเบื้องหลังการทำงาน การเก็บข้อมูล การดึงข้อมูลมาใช้ หรือการกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละข้อมูล เพื่อให้การให้บริการลูกค้าและการทำงานขององค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น Techsauce Podcast ในตอนนี้จึงชวนมาทำความเข้

ภารกิจของ บ้านปู เน็กซ์ กับการใช้โซลูชันพลังงานฉลาด ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

การใช้พลังงานสะอาดต้องใช้อย่าง “ฉลาดและยั่งยืน” ยิ่งขึ้น “โซลูชันพลังงานฉลาด” จากบ้านปู เน็กซ์ จึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลก ธุรกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่...

Advancing Thailand’s Digital Competitiveness EP.1 - ทำอย่างไรจะพัฒนา Digital Competitiveness ของไทย

พบกับ Series พิเศษ 'Advancing Thailand’s Digital Competitiveness' พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดคุยกับ...

รู้จัก Cloud Contact Center ทำไมองค์กรยุคใหม่ถึงต้องเลือกใช้ ?

Techsauce Podcast Episode นี้จะพาพูดคุยกับ คุณวรวิทย์ หมื่นศรี Senior GTM Practice Solutions Manager จาก NTT Thailand ที่จะมาอธิบายและพาไปทำความรู้จัก พร้อมวิธีการเตรียมพร้อมหากองค...

ทำไมถึงต้องลงทุนใน Deep Tech สำคัญต่อการยกระดับศักยภาพการแข่งขันอย่างไร ?

Techsauce Podcast Episode นี้จะพาไปพูดคุยกับ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ถึงแนวทางการพัฒนาพร้อมอัปเดตเทรนด์ Deep Tech ในไทย ร...

วังจันทร์วัลเลย์พื้นที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ Startup ไทย

'วังจันทร์วัลเลย์' เมืองแห่งนวัตกรรม ที่พร้อมด้วย ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างการเติบโตของ Startup ตั้งอยู่บริเวณเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi จังหว...