PODCAST

DITP กับบทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการและการส่งเสริม GovTech ในประเทศไทย

Big Data ของหน่วยงานภาครัฐ จะถูกนำมาขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด? DITP ส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างไร ? สามารถนำ Big Data มาประยุกต์ใช้อย่างไรกับการทำงานอย่างไรได้บ้าง? เรียนรู้การแก้ปัญหาและความท้าทายใน Digital Transformation เรื่องการจัดการค

ถอดบทเรียนจาก Family Business สู่การบริหารงานตามฉบับผู้บริหาร New Gen

สำหรับประเทศไทยมีธุรกิจที่เป็น Family Business มากมายที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีผู้บริหาร New Generation เข้ามารับช่วงต่อในการบร...

จะทำ Digital Transformation อย่างไรในธุรกิจ Data Center

การบริหารงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาและสร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจ Data ประเทศไทย ในอนาคต ร่วมพูดคุยเรื่องราวก...

พลิกเกมรบก้าวข้ามวิกฤตด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม กับ ‘ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร’

เมื่อพูดถึงธุรกิจ Retail แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตจะสูงขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ประกอบกับที่ผ่านมาต้องเผชิญกับวิกฤติจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทุกองค์กรต้อ...

ฟังกันแบบเต็มๆ วงการเกม Esports ไทยจะเป็นไปในทิศทางไหน ก่อนงาน AIS x Techsauce Esports Summit

Techsauce ร่วมกับ AIS จัดงาน AIS x Techsauce Esports Summit - Pre-Event LIVE เปิดโลกกว้างแห่งอุตสาหกรรมเกม...

Smart City และเทรนด์ใหญ่อุตสาหกรรมโลก สู่โอกาสก้าวกระโดดของประเทศไทย

มาร่วมสำรวจเทรนด์การพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมอันเป็นส่วนสำคัญของการสร้าง Smart City ในระดับโลกจากผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง Siemens จากคุณ สุวรรณี สิงห์ฤาเ...

JOB