Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

PODCAST

ตอบโจทย์ Digital Transformation ในการทำงานยุคใหม่ด้วย Cloud กับ NTT

ด้วยเทคโนโลยี Cloud ที่เป็นเทคโนโลยีหลักเบื้องหลังการทำงาน การเก็บข้อมูล การดึงข้อมูลมาใช้ หรือการกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละข้อมูล เพื่อให้การให้บริการลูกค้าและการทำงานขององค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น Techsauce Podcast ในตอนนี้จึงชวนมาทำความเข้

วิธีการใช้ OKR ตั้งโจทย์ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง

เจาะลึกวิธีการใช้เครื่องมืออย่าง OKR ว่าในทางปฏิบัติมี best practice อย่างไร กับกับ คุณอาร์ท อภิรัตน์ แห่ง SCG...

ให้ความสำคัญกับ 'คน' และสร้าง 'ทีม' แบบ 'เงินติดล้อ' กับ คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

ให้ความสำคัญกับ 'คน' และสร้าง 'ทีม' แบบ 'เงินติดล้อ' กับ คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย...

วิธีรับมือกับคนในองค์กรที่ ‘ยึดติดอดีต’ และ ‘Toxic Culture’ กับคุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

รับมือกับคนในองค์กรที่ 'ยึดติดอดีต' ฝืนความเปลี่ยนแปลงและ 'Toxic Culture' ได้อย่างไร กับคุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม...

ถกประเด็น Sustainable business บทบาทธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อโลก

พูดคุยประเด็น Sustainable business บทบาทธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อโลกกับคุณ ศิริกุล เลากัยกุล...

สรุปนวัตกรรมจากงาน CES 2020 มีอะไร ? ทำไมต้องไป ?

Techsauce ไปเยือนงาน CES 2020 ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ขนทัพเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำๆ ของแต่ละองค์กรมาจัดแสดงให้ผู่ร่วมงานได้ร่วมชมในทุกปี ใน Episode นี้เราจะมาสรุปนวัตกรรมจากงานนี้กันว...