Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN corporate-cultural-evolution

Startup จะ 'รุ่ง' หรือ 'ร่วง' อยู่ที่ทีม Co-Founder

Startup จะ 'รุ่ง' หรือ 'ร่วง' อยู่ที่ทีม Co-Founder...

Gapingvoid จากการ์ตูนหลังนามบัตร สู่การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

เป็นธรรมดาที่ทุกบริษัทจะมีนามบัตรเป็นของตัวเอง มันเป็นเหมือนตัวแทนสำหรับติดต่อลูกค้า ดังนั้นบนนามบัตรจะมีเฉพาะข้อมูลที่สำคัญสำหรับการติดต่อเท่านั้น คงไม่มีใครไปขีดๆเขียนๆบนนามบัตร ...

Corporate Cultural Evolution ในยุค Digital Transformation

Digital Transformation ต้องพึ่งพา Corporate Cultural Evolution หรือการปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรที่เป็นฟันเฟืองหลักสามารถก้าวข้ามแบบทดสอบครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงด้านดิ...