บ้านปูฯ ลุยขยายพอร์ตพลังงานสะอาดส่ง BANPU NEXT ชู 6 ธุรกิจย่อยบุกตลาดพลังงาน | Techsauce /* */ /* */

บ้านปูฯ ลุยขยายพอร์ตพลังงานสะอาดส่ง BANPU NEXT ชู 6 ธุรกิจย่อยบุกตลาดพลังงาน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานเต็มรูปแบบ ด้วย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) ซึ่งมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 674 เมกะวัตต์ ล่าสุดเปิดเกมรุกเต็มสูบสยายปีกธุรกิจรองรับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต 

ด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ (Renewable Energy Power Plant)  ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับลูกค้ารายย่อย (Renewable Energy Microgeneration Systems) ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System หรือ ESS) ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV)  ธุรกิจบริหารจัดการระบบการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ (Energy Efficiency หรือ EE)  ธุรกิจเอนเนอร์จี เทคโนโลยี แอ็กเซสซอรี่ (Energy Technology Accessories) ชูจุดแข็งผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงานสะอาดที่มีบริการที่หลากหลาย ครบวงจร ส่งมอบสินค้าพร้อมโซลูชันที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ตั้งเป้าอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มกำลังผลิตโตกว่า 1,600 เมกะวัตต์ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน 

คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมื่อปลายปี 2562 บ้านปูฯ สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการจัดทัพพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาด โดยควบรวม 2 บริษัทย่อย ได้แก่ บ้านปู อินฟิเนอร์จี ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร และบ้านปู รีนิวเอเบิล 

เอนเนอร์จี ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก1 เข้าด้วยกันภายใต้กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมจัดตั้งบริษัทใหม่ บ้านปู เน็กซ์ เป็นผู้ดูพอร์ตธุรกิจดังกล่าว โดยวางจุดยืนให้เป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” 

บ้านปู เน็กซ์ ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์ของบ้านปูฯ Greener & Smarter และจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง2  โดยปัจจุบันธุรกิจภายใต้การดำเนินงาน 6 กลุ่ม ดังนี้  

•    ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ (Renewable Energy Power Plant) ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ปัจจุบันมีกำลังผลิตพลังงานรวมทั้งสิ้น 497 เมกะวัตต์ โดยมาจากการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปุ่น มีกำลังผลิตรวม 417 เมกะวัตต์  และการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม ด้วยกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์3  

•    ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับลูกค้ารายย่อย (Renewable Energy Microgeneration Systems) ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การออกแบบระบบ การเข้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทซิตี้โซลูชัน ด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดขั้นสูงและทันสมัยแบบครบวงจร และทีมวิศวกรมืออาชีพ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 177 เมกะวัตต์4

•    ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System หรือ ESS) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นต่อยอดประสบการณ์ใน

การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดสู่ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาเพื่อให้บริการระบบจัดเก็บพลังงานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การใช้งานร่วมกับระบบโซลาร์เพื่อเป็นแหล่งสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) การใช้งานสำหรับระบบสมาร์ทกริด หรือ ไมโครกริด (Smart Grid, Microgrid) เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าไฟฟ้าด้วยการบริหารการใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak)

•    ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ที่มอบโซลูชันและบริการแบบ One stop service ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ศึกษารูปแบบความต้องการใช้งาน และจัดหายานยนต์ที่เหมาะกับการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ดูแลบริการหลัง

การขาย ตลอดจนนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมอบบริการหลังการขาย 

•    ธุรกิจบริหารจัดการระบบการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ (Energy Efficiency หรือ EE) ให้คำปรึกษาด้าน

การจัดการระบบการใช้พลังงานที่มุ่งส่งมอบโซลูชันในการใช้พลังงานที่เหมาะกับแต่ละองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบ และวิเคราะห์แนวทางในการลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ด้านเทคโนโลยี และทีมวิศวกรเป็นผู้ดูแลในทุกขั้นตอน 

•    ธุรกิจเอนเนอร์จี เทคโนโลยี แอ็กเซสซอรี่ (Energy Technology Accessories) นำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยีพลังงานล้ำสมัย เพื่อมอบเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และสร้าง Ecosystem ด้านการใช้พลังงานสะอาดที่ครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า อาทิ สมาร์ทโพล (Smart Pole) โซลาร์คีออส (Solar Kiosk) และสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Stations)

“การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งและตอกย้ำบ้านปูฯ ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการขยายพอร์ตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานที่ตอบเทรนด์พลังงานของโลก สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของบ้านปู เน็กซ์ เราจะเดินหน้าสร้างการรับรู้ถึงจุดแข็งของบริษัทฯ ทั้งด้านบริการแบบครบวงจร โซลูชันที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสม และมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมถึงความเชี่ยวชาญและคุณภาพของทีมงาน เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ทั้งยังมุ่งขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตเป็น 1,600 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ในฐานะผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีเทคโนโลยีพลังงาน และสมาร์ทโซลูชันที่หลากหลายและครบวงจร ตลอดจนจะเดินหน้าผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการใช้พลังงานสะอาด เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์” นางสมฤดี กล่าวทิ้งท้าย

RELATED ARTICLE

Responsive image

ดีเดย์ Supernova ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว เครื่องแรกในเอเชีย เปิดให้บริการแล้ว

EGAT เร่งเครื่อง เปิดให้บริการ “Supernova” เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสุดอัจฉริยะแบบชาร์จเร็วภายใต้แบรนด์ Wallbox เครื่องแรกในเอเชีย เพิ่มศักยภาพการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในที่สาธารณะ หนุนการเดิ...

Responsive image

30 มิถุนายนนี้ xCash เปลี่ยนโฉมเป็น 'INFINYX' แอปแลกคะแนนสะสมจบครบ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล

รู้จัก INFINYX แอปเดียวจบครบ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล ยกระดับระบบการแลกคะแนนสะสม เปิดให้อัปเกรด 30 มิถุนายน นี้...

Responsive image

ออมสิน ออก Social Bond มูลค่าหมื่นลบ. ระดมทุนทำโครงการเพื่อสังคม-แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ​

ออมสิน ออก Social Bond มูลค่าหมื่นลบ. ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยออกในประเทศไทย เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปดำเนินการโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางการเงิน และ...