NIEM Analytics Dashboard เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยบริษัท คอราไลน์ จำกัด | Techsauce

NIEM Analytics Dashboard เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยบริษัท คอราไลน์ จำกัด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ CEO พร้อมทีมงานบริษัท คอราไลน์ จำกัด ได้เข้าไปนำเสนอ Analytics Dashboard ในโครงการ NIEM Data Analytics โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานในงานพิธีเปิดอาคารพัฒนาบุคลากรฯ

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาโครงการบริหารข้อมูล และส่งมอบ Analytics Dashboard ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งโครงการนี้ ใช้ระยะเวลาพัฒนาทั้งสิ้น 4 เดือน

สำหรับโครงการ NIEMS Data Analytics (Quick Win Phase) ทาง สพฉ. มีความต้องการสร้าง Dashboard ที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบบันทึกเหตุฉุกเฉินของทาง สพฉ. มาแสดงผลข้อมูลที่มีประโยชน์ และใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง อาทิ การลดเวลาตั้งแต่การรับแจ้งเหตุไปยังชุดปฏิบัติการถึงจุดเกิดเหตุ (Response Time) ให้ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นต้น 

ทั้งนี้เป้าหมายของโครงการ คือการออกแบบ Dashboard ที่สามารถแสดงผลข้อมูลทั้งสิ้นสามกลุ่มข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากร, ข้อมูลสถิติและแนวโน้มของการปฏิบัติการ และ ข้อมูลและตำแหน่งของศูนย์สั่งการ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน (Descriptive Analytics) อันนำไปสู่การเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ NIEMS Data Analytics นี้ คือ ข้อมูลที่ผ่านการจัดโครงสร้างใหม่ ให้มีความพร้อมใช้ และนำเสนอเป็น Analytics Dashboard บนโปรแกรม BI เพื่อประเมินสถานการณ์ การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ 

ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ คือการสามารถเตรียมข้อมูลให้พร้อม และได้รับผลวิเคราะห์ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ในมิติต่าง ๆ อาทิเช่น การลดเวลาตั้งแต่การรับแจ้งเหตุไปยังชุดปฏิบัติการถึงจุดเกิดเหตุ (Response Time) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Coraline เป็นบริษัท Big Data Solution ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าให้กับ Data แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึก และมีเป้าหมายในการนำข้อมูลมาเป็น Solution และสร้าง Data Driven Action ในองค์กร โดยมีบริการ 4 ด้าน คือ Data Management, Data Governance, Data Analytics และ Data Driven Transformation

โดยทีมงานคอราไลน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ จะช่วยให้ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการให้บริการต่อประชาชนต่อไป

ขอขอบพระคุณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ให้โอกาสบริษัท คอราไลน์ จำกัด ได้พัฒนา Platform นี้ 

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ ผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ตลอด 24ชั่วโมง...

Responsive image

บทสรุปรายงาน Deloitte 2023 CxO Sustainability Report

Deloitte จัดทำรายงานที่เกิดจากการสำรวจในกลุ่มผู้บริหารระดับ CxO มากกว่า 2,000 คนใน 24 ประเทศ รวมถึงประเด็นที่ยังวิตกกังวลและการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จัดทำโดย CxO และองค์กรข...

Responsive image

HAPathon 2023 การแข่งขัน Web3.0 Global Startup ประจำปี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ท่ามกลางความเฟื่องฟูของ Web3.0 ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง Alibaba Cloud, PlatON และ HashKey Group ได้จัดการแข่งขัน Web3.0 Global Startup ประจำปี 2023 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...