กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวน SME ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ค้าออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Website หรือตาม e-marketplace และไม่เป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทำซ้ำ หรือเป็นของลอกเลียนแบบ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย STARTUP กับ SME ด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ (DBD SERVICE X LOGISTICS STARTUP) ในโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบริการโลจิสติกส์และบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ  อีกทั้งเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ STARTUP และเชื่อมโยงเครือข่ายบริการโลจิสติกส์และบริหารจัดการคลังสินค้าร่วมกันได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) และ เทคซอส มีเดีย ได้คัดเลือก Logistics Startup ที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 6 บริษัท ได้แก่ MyCloud Fulfillment, Ship Space, Shipyours, Meow Logis, Akita Fulfillment และ Siam Outlet ที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดโครงการ


ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับการสนับสนุน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อช่วยธุรกิจ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้มาตรการ depa mini Transformation Voucher โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon


สมัครเพื่อก้าวทันธุรกิจในโลกออนไลน์

ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการยกระดับธุรกิจ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่ทันสมัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ DBD Service x Logistics Startup โดยผู้สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีสินค้าบนระบบออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Website และ e-Marketplace อื่น ๆ
  2. สินค้าที่จำหน่ายต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือทำซ้ำ หรือเป็นของลอกเลียนแบบ
  3. กรณีที่เป็นสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เวชสำอาง ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีต้องมีเลขจดแจ้งเรียบร้อย

สิทธิประโยชน์จากโครงการ

ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่

  1. แก้ไขปัญหาการขนส่งและการจัดการคลังสินค้า ด้วยนวัตกรรมการขนส่งและการบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัยจาก Logistics Startup
  2. ได้รับสิทธิพิเศษ และส่วนลดค่าบริการจาก Logistics Startup ที่เข้าร่วมโครงการของ DBD Service x Logistics Startup เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
  3. เพิ่มโอกาสและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

SME ที่พร้อมทะยานสู่สนามการแข่งขันสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ได้ที่ https://www.dbdservicexstartup.com/  ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02-962-9955, 095-949-4632 หรือ e-mail : [email protected]

RELATED ARTICLE

Responsive image

เว็บไซต์แคชแบ็ก Dealcha! ได้รับทุนเพิ่มจาก 500 TukTuks และ Solera

Dealcha! (www.dealcha.com) บริษัทสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2015 และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับเงินลงทุนเพิ่มจาก 500 TukTuks, Solera In...

Responsive image

จัดเต็ม! สรุปภาพรวม Startup Ecosystem ประเทศไทย ปี 2017

ตลอดปีที่ผ่านมา Startup Ecosystem มีเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเหมือน ๆ กับหลาย Ecosystem ที่มีการพัฒนาและเติบโตไปอย่างไม่หยุดยั้ง......

Responsive image

พาดูบรรยากาศงาน CNX Community of Practice Meetup 1/2017

เมื่อช่วงบ่าย วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางกลุ่ม CNX Community of Practice ได้จัดงาน CNX Community of Practice Meetup 1/2017 ขึ้น ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาว...