VISAI สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครบวงจร ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก depa และ SCB 10X | Techsauce

depa ประกาศเข้าลงทุนใน VISAI ร่วมขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลสตาร์ทอัพระดับ Pre-Series A

depa ประกาศเข้าลงทุนครั้งใหญ่ ขับเคลื่อน VISAI ดิจิทัลสตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจทะยานสู่ระดับ Pre-Series A เร่งเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจ และมุ่งให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยที่ทุกคนเข้าถึงได้ อีกทั้งเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล

depaผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ที่เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องไปกับแนวทางการดำเนินงานของ บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด หรือ VISAI ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจ โดยความร่วมมือระหว่าง depa และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ทั้งนี้ depa เล็งเห็นประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของ VISAI มาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2565 และเพื่อเป็นการยกระดับไปอีกขั้น depa จึงได้เข้าลงทุนใน VISAI เพื่อผลักดันสู่การเป็นดิจิทัลสตาร์ทอัพระดับ Pre-Series A ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของ depa ภายหลังร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนเข้าลงทุนใน บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Globish) เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน

"ที่ผ่านมา depa ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุดข้อมูล รวมถึงกำลังคนดิจิทัลของประเทศ รองรับปริมาณความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ยังส่งเสริมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นที่ภาคธุรกิจ ซึ่งการเข้าลงทุนใน VISAI ครั้งนี้ depa คาดหวังให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คุณภาพขั้นสูงที่พร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ได้มากขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล" ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด กล่าวว่า VISAI เริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี 2562 ในฐานะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยความร่วมมือระหว่าง VISTEC และ depa มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คุณภาพสูง ก่อนนำไปใช้พัฒนาธุรกิจ โดยให้บริการดิจิทัลโซลูชันด้านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-enabled) ในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน ตามแนวคิด "AI for Everyone"

อีกทั้งมีบริการ AI Solutions ในการให้คำปรึกษา ออกแบบการนำปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมไปใช้ในธุรกิจ และ AI Training จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการทำ Use Case เพื่อให้บุคลากรในบริษัทสามารถนำความรู้ไปใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง ซึ่งนอกเหนือจาก depa แล้ว VISAI ยังได้รับการสนับสนุนจาก SCB 10X บริษัทเงินร่วมลงทุนระดับโลกที่เน้นการลงทุนในบริษัทเทคและดิจิทัลสตาร์ทอัพศักยภาพสูง โดยงบประมาณการลงทุนจากทั้ง 2 หน่วยงานคิดเป็นมูลค่ารวม 40 ล้านบาท

"จากการทำงานร่วมกับลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า แม้ VISAI จะสามารถผลิต AI Model คุณภาพสูงได้ แต่ถ้าภาคธุรกิจยังขาดแคลนบุคลากรอย่าง Data Scientist ในการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งาน หรือพัฒนาในระดับแอปพลิเคชันได้ เทคโนโลยีดังกล่าวก็จะยังไม่สามารถเข้าถึงคนไทยจำนวนมาก ดังนั้น VISAI จึงพยายามทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำ AI Model มาใช้ต่ำลงผ่านการใช้งาน AI Cloud Platform บริการเทคโนโลยีโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานผ่านระบบคลาวด์ได้ทันที ซึ่งนักพัฒนาหรือวิศวกรในภาคธุรกิจจะสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเอง" รศ.ดร.สรณะ กล่าว

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Tangerine IT Solution ทำอะไรบ้าง ? ที่ปรึกษา IT ที่ได้เป็น Google Premier Partner

Tangerine เป็นหนึ่งในบริษัท IT Solution ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Google และองค์กรชั้นนำมากมายด้วยการเป็น Google Premier Partner...

Responsive image

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Speakers ระดับ Top รวมแล้วกว่า 50 คน ร่วม ลงลึก AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Highlight Speakers ระดับ Top มาร่วมลงลึกกับ AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ...

Responsive image

TikTok Ad Awards ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำความสำเร็จ ‘การตลาดเพื่อความบันเทิง’

มอบมง "TikTok Ad Awards" ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงแห่งยุคที่ช่วยนักการตลาด...