Google สนับสนุน Google for Education สู่โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | Techsauce

Google สนับสนุน Google for Education สู่โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

"Google ประเทศไทย" สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ นำเทคโนโลยี "Google for Education" สู่โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 705 โรงเรียน พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2562

Google ประเทศไทย สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการยกระดับการศึกษาไทย แบบพลิกโฉม ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา (G-Suite for Education) มาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ พร้อมสนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษา เพื่อเสริมสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อยอดสู่การสร้างชุมชนครูเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี

โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือ โรงเรียนระดับประถม และ มัธยม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานการศึกษาเอกชน ในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 705 โรงเรียน และพร้อมสนับสนุนขยายผลครอบคลุมทุกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป โดย Google จะสนับสนุนแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งให้บริการที่ไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคคลกร ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2562

นาย เบน คิง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวว่า “การทำงานเพื่อสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมด้านการศึกษาในประเทศไทยของ Google โดยตรง ซึ่งโครงการ Google for Education เป็นโครงการเพื่อการศึกษาที่ได้จัดขึ้นทั่วโลก ใ่นการให้การสนับสนุนแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา เช่น ระบบ cloud computing พร้อมการสนับสนุนองค์ความรู้ การอบรมพัฒนาบุคคลกรในการศึกษาให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ ชั้นเรียน รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Google ยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับครูในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนอย่างถูกต้องปลอดภัย”

“บทบาทของ Google ประเทศไทย สำหรับการให้การสนับสนุนครั้งนี้ต่อยอดจากบริการใช้แอปพลิเคชัน G-Suite for Education ซึ่งในปัจจุบันใช้งานได้โดยรองรับความจุได้ไม่จำกัด เปิดโอกาสให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้นไปที่โรงเรียน ในจังหวัดภาคใต้ที่ทีมงานของ Google จะให้คำปรีกษาและช่วยเหลือทางเทคโนโลยีเบื้องต้น จัดผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม จัดข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาออนไลน์เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถศึกษาการใช้ Google Apps for Education ด้วยตนเองทางออนไลน์ รวมทั้งบน Google+ รวมทั้ง สนับสนุนชุมชนครู Google Educator Group ให้สามารถขยายผลกันเองได้ เพื่อความยั่งยืน” Country Director, Google ประเทศไทย กล่าว

ด้าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ปัจจุบัน โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านการศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกลถึงระดับสากลให้เร็วยิ่งขึ้นและทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ (ศปบ. จชต.) ทำงานร่วมกับ Google ประเทศไทย ในโครงการ Google for Education เพื่อสนับสนุนการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยในโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส”

โดยเป้าหมายของโครงการนี้คือ ให้ผู้บริหารมีความเข้าใจหลักการและสนับสนุนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาทางไกล และแต่ละโรงเรียนมีเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใช้ในห้องเรียนและมีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาและสามารถติดต่อการสื่อสารและมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้ รวมถึงการนำมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในการพัฒนาบุคคลากรที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในด้านความคิด เพื่อความก้าวหน้าของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

วางระบบ SOC ยังไงให้ปลอดภัย ? รู้จัก IBM Security QRadar จาก Ruth Victor

รู้จักกับ IBM Security QRadar และทีมงาน Ruth Victor ที่ได้มีประสบการณ์ในการวางระบบ SOC ให้กับธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน อีกทางเลือกให้กับธุรกิจองค์กรไทยกัน...

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...