GUNKUL เปิดตัว GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานนวัตกรรมพลังงาน ต่อยอดสู่ Energy Solution | Techsauce

GUNKUL เปิดตัว GUNKUL SPECTRUM หน่วยงานนวัตกรรมพลังงาน ต่อยอดสู่ Energy Solution

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดตัวหน่วยงาน GUNKUL SPECTRUM เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) โดยผนึกกำลังร่วมกับ 2 พันธมิตรชั้นนำของประเทศไทยทั้งด้านการสื่อสาร และสถาบันการเงิน เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกำหนดเป้าหมายสู่การเป็น Thailand's First Energy Trendsetter ด้วยการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ (New Source of Energy) ที่ไม่ตายตัว แต่จับต้องได้จริง 

คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร เปิดเผยถึง แผนงานของบริษัทในขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสายพันธุ์ใหม่เพื่อเข้ามาดูแลสายงานที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม ในชื่อ “GUNKUL SPECTRUM” เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยพร้อมการสร้างมุมมองใหม่ให้กับผู้บริโภคว่า พลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตารางเมตรของประเทศได้อย่างแท้จริง

“กว่า 38 ปีบนเส้นทางธุรกิจอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน วันนี้กันกุลพร้อมแล้วที่จะส่งต่อ The Next Generation of Energy หน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า GUNKUL SPECTRUM จะเข้ามาดูแลภารกิจในการสร้างนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ Disruptive technology แต่ต้องเป็นการสร้างใน Speed ที่เรียกได้ว่าเป็น Speed of Light ด้วยไอเดียที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกวัน แต่การปรับตัวอย่างรวดเร็วและการทำให้เกิดขึ้นได้จริงเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในยุค Post-pandemic era ผ่านกระบวนการทำงานของพนักงานที่เป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ ในองค์กร ภายใต้การนำทีมของ "คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์" ผู้บริหารเจนเนอเรชั่นที่ 2 ของ GUNKUL

ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน วันนี้ GUNKUL กำลังก้าวไปสู่บทบาทของการเป็นผู้สร้าง ด้วยการต่อยอดการทำธุรกิจในมุมมองใหม่ๆ และขยายขอบเขตของธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับผู้บริโภคทั่วไป จากเดิมที่เน้นการทำธุรกิจในแบบ B2B และ B2G เป็นหลัก ซึ่งในอนาคตยังวางเป้าหมายจะมุ่งไปสู่การเป็น Trendsetter ของวงการพลังงาน ด้วยการสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้”

SPECTRUM สะพานเชื่อมต่อสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป

ในเชิงวิทยาศาสตร์ SPECTRUM คือ ช่วงแสงที่สายตาคนสามารถมองเห็นได้ จึงสะท้อนภาพของ GUNKUL SPECTRUM ที่จะเป็นตัวแทนของแหล่งพลังงานที่จับต้องได้ เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่น จริงใจ และยังสามารถสื่อถึงแสง หรือพลังงานที่ส่องไปถึงชีวิตของคนไทยทุกคน ด้วยแสงที่ไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นสุด    ในเชิงธุรกิจ GUNKUL SPECTRUM มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) ซึ่งเป็นการทำตลาดในรูปแบบ B2C (Business-to-Consumer) หลังจากที่ได้มีการขยายขอบเขตการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นการทำตลาดในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) เป็นหลัก โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเจาะตลาดใหม่

คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ Head of Energy Innovation Pioneer กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) 

“ปรัญชาของ GUNKUL SPECTRUM เกิดจากความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right พลังงานเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะได้รับ GUNKUL SPECTRUM จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ  ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงให้เกิดขึ้นในทุกตารางเมตรของประเทศอย่างแท้จริง ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Thailand's First Energy Trendsetter ที่ได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร

ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน คือ การมีรูปแบบที่ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้ ส่งผลให้ผลลัพธ์ (Outcome) จากทีม GUNKUL SPECTRUM สามารถออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จับต้องได้ เป็นบริการที่ให้ผู้คนเข้าไปใช้งาน หรือในลักษณะของข้อมูลความรู้ที่ทางทีมต้องการจะส่งต่อ และจุดประกายให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจเหมือนกันได้มีโอกาสต่อยอดความคิดนั้น โดยมี GUNKUL SPECTRUM จะเป็นผู้ช่วยคิด ช่วยสร้าง และยังสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และเครือข่ายทั้งหมดของกันกุลเอ็นจิเนียริ่งได้อีกด้วย ซึ่งแกนภารกิจของ GUNKUL SPECTRUM จะแบ่งออกเป็น 3 แกนด้วยกัน

  1. Energy Reformation - ภารกิจในการทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ 
  2. Energy explorer – ภารกิจในการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ที่มีความยั่งยืน
  3. Ecosystem builder – ภารกิจในการสร้างระบบนิเวศของ Smart Energy 

ต่อยอดด้วย Collaborative Strategies อนาคตที่น่าจับตามองของ GUNKUL SPECTRUM 

 การจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของ GUNKUL SPECTRUM มีลูกเล่นที่น่าสนใจ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาคได้นั้น ทางทีมเชื่อในการนำความเชี่ยวชาญออกไปแลกเปลี่ยน หรือร่วมพัฒนากับพันธมิตรที่มีมองเห็นศักยภาพในอุตสาหกรรมพลังงาน มีความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมของตนเอง และที่สำคัญเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ใช้พลังงานในอนาคต

หนึ่งในโปรดักท์ด้านพลังงานของ GUNKUL SPECTRUM ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการทำ Sandbox หรือโครงการนำร่องร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน หรือที่รู้จักกันในชื่อของ PEER-TO-PEER ENERGY TRADING PLATFORM ซึ่งได้จับมือร่วมกับ “AIS” ผู้นำทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อต่อยอดให้โปรดักท์นี้มีความครบวงจรและเข้าถึงด้ยเครือข่ายผู้ใช้งานกว่า 41 ล้านคน

คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส ในฐานะผู้นำเครือข่าย 5G ชั้นนำระดับภูมิภาคและอันดับ 1 ในไทยที่มีคลื่นมากที่สุด ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเราแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล แพลตฟอร์ม เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกภาคส่วน โดยมีทีมนวัตกร Novel Engine Execution Department หรือ AIS NEXT ที่พร้อม customized และออกแบบให้เกิดเป็นโซลูชันที่ดีที่สุด เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 

วันนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย ในการนำระบบ Mobile ID ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี Block Chain เข้ามาสนับสนุนการทำงานของ Energy Trading Market หรือตลาดซื้อขายพลังงานเป็นครั้งแรก ซึ่งในอนาคตจะมีโอกาสเปิดให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าได้อย่างเสรี โดย Blockchain จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ ขณะที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไฟฟ้าจะสามารถเชื่อมต่อเข้า Blockchain ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile ID ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย จึงช่วยสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการขยายศักยภาพเทคโนโลยีและดิจิทัล แพลตฟอร์มที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคที่เป็น End Consumer อย่างแท้จริง”

นอกจากนี้อีกหนึ่งพันธมิตรที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรดักท์ในอนาคตของ GUNKUL SPECTRUM อย่าง “SCB 10X” ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในเครือไทยพาณิชย์ ทาง SCB 10X มองว่าอุตสาหกรรมพลังงานมีศักยภาพ และมีความน่าสนใจที่จะเติบโตไปในหลากหลายรูปแบบ ทำให้การจับมือกันเพื่อศึกษาอุตสาหกรรมใหม่ จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำให้โปรดักท์ที่จะออกสู่ End-user หรือผู้บริโภคมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of Venture Builder บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “เรามองภาพการเข้ามาเป็น Collaborative Learning Partner กับ GUNKUL SPECTRUM ในอนาคต จะสามารถร่วมสร้างธุรกิจประเภท Tech-startup หรือ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และสังคม โดย SCB 10X สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด และมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านความคิด การทดลองจนไปถึงจุดที่ธุรกิจสามารถสเกลได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้การสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม การเข้าถึงเทคโนโลยี กลยุทธ์การนำเสนอธุรกิจสู่ตลาด หรือ go-to market strategy รวมไปถึงแชร์เซอร์วิสอื่นๆ เพื่อให้นวัตกรสามารถโฟกัสการสร้างธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และถ้าสามารถสร้างไอเดียจนสำเร็จ จนมีโอกาส spin off ออกเป็นบริษัทใหม่ที่ลงทุนร่วมกันได้ด้วยในอนาคต (Share ownership)” 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทีม GUNKUL SPECTRUM มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้งาน เช่น VOLT ENERGY MARKETPLACE แพลตฟอร์มแมตช์ชิ่งผู้ติดตั้ง Solar Rooftop กับลูกค้าที่สนใจ โดย VOLT จะเริ่มต้นให้บริการในลักษณะของ B2C (Business-to-Consumer) ที่ GUNKUL SPECTRUM มั่นใจว่า จะสามารถต่อยอดเป็น Marketplace แบบครบวงจรในลักษณะของ B2B ได้ ที่จะช่วยสร้าง Ecosystem ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ใช้พลังงาน 

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ๆ เพียงบางส่วน ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ GUNKUL SPECTRUM ในอนาคตเรายังมีความท้าทายอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถช่วยยกระดับสาธารณูปโภคของไทย เพื่อตอกย้ำภารกิจในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ภายใต้ความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right 

เกี่ยวกับ GUNKUL

กันกุล ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน  ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางการผลิตอย่างโรงไฟฟ้า สายส่ง ไปจนถึงปลายทางผู้ใช้ไฟฟ้า และเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆของประเทศที่เข้ามาทำเรื่องพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ  ปัจจุบันกันกุลมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม และพม่า ทั้งยังมีส่วนในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงส่วนของโปรดักท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือนภายในประเทศ


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมทัพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด “The da Vinci Xi” ยกระดับการรักษาด้วยการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ “The da Vinci Xi” เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยผ...

Responsive image

Foodpanda มอบสวัสดิการไรเดอร์ panda cares ดูแล 5 ด้านใน 11 ตลาด ทั่ว APAC

foodpanda ผู้นำการให้บริการจัดส่งอาหารและของกินของใช้ แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน ส่งโครงการ ‘panda cares’ โครงการที่มอบการดูแลพันธมิตรไรเดอร์ ใน 5 ด้านหลัก...

Responsive image

CP-บริษัทในเครือฯ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better Tomorrow

CP และบริษัทในเครือฯ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตอกย้ำนโยบายสิทธิมนุษยชนสนับสนุนพลังของความหลากหลายทางเพศและพลังของผู้หญิง เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better To...