บางมด จับมือ Digital Promise เร่งแก้วิกฤตการศึกษาไทยและคนวัยทำงาน | Techsauce

บางมด จับมือ Digital Promise เร่งแก้วิกฤตการศึกษาไทยและคนวัยทำงาน

มจธ. ร่วมกับ Digital Promise ปักธงขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยบทใหม่ ที่สามารถการันตีความสามารถของผู้เรียนว่าทำได้จริง ด้วยระบบ KMUTT Micro-Credential เน้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผู้เรียนในทุกวัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ออกแบบ (Designer) และผู้ประเมิน (Assessor) สำหรับ KMUTT Micro-Credential ร่วมกับ ดิจิทัล พรอมิส (Digital Promise) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ Micro-Credential จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสให้เปิดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มาเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร มจธ. 

ในการนำระบบนวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่มาใช้แก้ไขวิกฤตการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ที่มีจำนวนนักศึกษาลดลงจากจำนวนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับกว่าร้อยละ 52 (ข้อมูลล่าสุดปี 2019 จาก ทปอ.) ในขณะที่ประชากรในกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะและวัยสูงอายุที่มากขึ้นแต่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการแรงงานกลุ่มนี้ได้เพียงพอ 

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวว่า มจธ.มีนโยบายปรับระบบการศึกษาแบบเดิมเข้าสู่นวัตกรรมการศึกษาที่เรียกว่า KMUTT Micro-Credential ที่เน้นการพิสูจน์และพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจงของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยใช้ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานเป็นตัวตั้งให้กับนักศึกษาและผู้สนใจผ่านระบบ KMUTT Micro-Credential  

สำหรับการพิสูจน์ความสามารถนั้น ผู้ที่ทำการขอการรับรองความสามารถไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนแต่ใช้วิธีการแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงความชำนาญในการนำความรู้ไปใช้กับงานได้จริง การแก้ปัญหาจริง โดยระบบการเรียนการสอนที่ผ่านการออกแบบและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเมื่อผ่านการพิสูจน์ความสามารถแล้ว ผู้เรียนหรือผู้ขอการรับรองจะได้รับประกาศนียบัตรดิจิทัลขนาดเล็ก (Digital Badge) ซึ่งสามารถสะสมเป็นหน่วยกิตสำหรับรับปริญญาได้ต่อไป โดย มจธ.จะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาใช้ระบบ Micro-Credential ได้จริง ภายในปี 2020 นี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

“The Leader’s DNA” ปลดล็อก DNA ผู้นำ สู่พลังขับเคลื่อนองค์กร เสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านการสื่อสารและสร้าง Brand Image

พบกับงาน “The Leader’s DNA” from Personal Influence to Organizational Impact ที่จะเผยเคล็ดลับในการสร้าง DNA ขององค์กรผ่าน “ผู้นำองค์กร”...

Responsive image

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024...

Responsive image

สัมมนาระบบอาหารระดับโลก ปลดล็อกอนาคตของอาหารที่ยั่งยืน FUTURE FOOD SYSTEM CONFERENCE & SHOW 2024

Bio Buddy ร่วมกับ TASTEBUD LAB และ FUTURE FOOD NETWORK จัดงานสัมมนาระบบอาหารอนาคตที่ยิ่งใหญ่ระดับสากล กับงาน Future Food System Conference & Show 2024...