บางมด จับมือ Digital Promise เร่งแก้วิกฤตการศึกษาไทยและคนวัยทำงาน | Techsauce

บางมด จับมือ Digital Promise เร่งแก้วิกฤตการศึกษาไทยและคนวัยทำงาน

มจธ. ร่วมกับ Digital Promise ปักธงขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยบทใหม่ ที่สามารถการันตีความสามารถของผู้เรียนว่าทำได้จริง ด้วยระบบ KMUTT Micro-Credential เน้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผู้เรียนในทุกวัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ออกแบบ (Designer) และผู้ประเมิน (Assessor) สำหรับ KMUTT Micro-Credential ร่วมกับ ดิจิทัล พรอมิส (Digital Promise) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ Micro-Credential จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสให้เปิดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มาเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร มจธ. 

ในการนำระบบนวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่มาใช้แก้ไขวิกฤตการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ที่มีจำนวนนักศึกษาลดลงจากจำนวนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับกว่าร้อยละ 52 (ข้อมูลล่าสุดปี 2019 จาก ทปอ.) ในขณะที่ประชากรในกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะและวัยสูงอายุที่มากขึ้นแต่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการแรงงานกลุ่มนี้ได้เพียงพอ 

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวว่า มจธ.มีนโยบายปรับระบบการศึกษาแบบเดิมเข้าสู่นวัตกรรมการศึกษาที่เรียกว่า KMUTT Micro-Credential ที่เน้นการพิสูจน์และพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจงของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยใช้ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานเป็นตัวตั้งให้กับนักศึกษาและผู้สนใจผ่านระบบ KMUTT Micro-Credential  

สำหรับการพิสูจน์ความสามารถนั้น ผู้ที่ทำการขอการรับรองความสามารถไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนแต่ใช้วิธีการแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงความชำนาญในการนำความรู้ไปใช้กับงานได้จริง การแก้ปัญหาจริง โดยระบบการเรียนการสอนที่ผ่านการออกแบบและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเมื่อผ่านการพิสูจน์ความสามารถแล้ว ผู้เรียนหรือผู้ขอการรับรองจะได้รับประกาศนียบัตรดิจิทัลขนาดเล็ก (Digital Badge) ซึ่งสามารถสะสมเป็นหน่วยกิตสำหรับรับปริญญาได้ต่อไป โดย มจธ.จะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาใช้ระบบ Micro-Credential ได้จริง ภายในปี 2020 นี้

RELATED ARTICLE

Responsive image

มิตรผลคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สอดรับแนวทาง “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”

กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน พร้อม...

Responsive image

รวมฟีเจอร์ผู้ช่วย AI จาก Zoom สรุปประชุม ช่วยเขียนอีเมล ถามตอบได้สารพัด

Zoom เปิดตัว Zoom AI Companion สำหรับผู้ที่มีบัญชี Zoom แบบจ่ายเงิน ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มุ่งเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เจนเนอเรชั่นใหม่เพื่อการทำงานร่วมกันและ...

Responsive image

ไทยส่ง THEOS-2 ไปอวกาศ 7 ตุลาคมนี้ เสริมแกร่งเศรษฐกิจ การศึกษา และนวัตกรรมไทย

THEOS-2 ของไทย มีกำหนดการขึ้นสู่อวกาศในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 8:36 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ ท่าอวกาศยานยุโรปเฟรนช์เกียนา (Guiana Space Center) ในทวีปอเมริกาใต้...