Krungsri เผยเทรนด์อนาคต กับโอกาสใหม่ในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล | Techsauce

Krungsri เผยเทรนด์อนาคต กับโอกาสใหม่ในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) จัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand? ภายใต้หัวข้อ อนาคต กับโอกาสใหม่ในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 

Krungsri เผยเทรนด์อนาคต กับโอกาสใหม่ในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล

งานนี้จัดขึ้นเพื่อลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีโดยเฉพาะ ได้แก่ ลูกค้า SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้ให้เกียรติมาร่วมอัพเดทเมกะเทรนด์ในโลกธุรกิจที่ต้องจับตามอง พร้อมนำเสนอแนวคิด 

คุณ เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเปิดงานและนำเสนอความพร้อมของกรุงศรีในการขับเคลื่อนการเติบโตของพันธมิตรธุรกิจในอาเซียนภายในงานนี้ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ได้ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ในวิกฤตนั้นก็ยังมีโอกาส การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Mega Trends - Regionalization, Digitalization, Sustainability คือการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ที่ธุรกิจต้องก้าวตามให้ทัน 

กรุงศรีเองก็ได้ประสานความร่วมมือกับ MUFG และทำงานร่วมกับธนาคารพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรุงศรีมีเครือข่ายธนาคารพันธมิตรครอบคลุมบริการและพื้นที่มากที่สุดในภูมิภาค และยังเดินหน้าลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงินเพื่อทำให้การทำธุรกรรมข้ามประเทศสะดวกสบาย รวดเร็ว และทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า

คุณสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบรรยายและฉายภาพเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะพลิกโฉมระบบการเงินโลกและเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจว่า  การพัฒนา Digital Technology เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่มาพร้อมโอกาสและอุปสรรค การมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อดึงความสามารถของเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ ก็จะสามารถสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้ โดยกรุงศรีนั้นได้มีการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเป็น Trusted Partner ของลูกค้าธุรกิจ

ด้าน คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ร่วมแบ่งปันมุมมองของภาคธุรกิจว่า เทรนด์สำคัญของโลกและอาเซียนในวันนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ESG (Environment, Social, Governance)  สุขภาพ (Wellness) และ Digital Transformation ธุรกิจในอนาคตนั้นควรยึดหลัก ESG ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับ SCG ตั้งเป้าปี 2050 จะต้องเป็น Net Zeroและมีเป้าที่สั้นกว่านั้นคือ ภายในปี 2030 จะลดลงให้ได้ 20% ภายใต้ความท้าทายคือธุรกิจจะต้องเติบโตด้วย โดยเรามีการวางแผนการใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น พัฒนาสินค้าให้กรีนจริงๆ โดยคาร์บอนฟุตปรินท์ต้องลดลง และการปรับกระบวนการทำงานให้สามารถลดปริมาณขยะลงให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญคือจะต้องมีความโปร่งใส โดยการใช้ตัววัดที่สามารถเปิดเผยได้ 

ทั้งนี้คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมวิเคราะห์ตลาดที่ยังเปิดกว้างสำหรับธุรกิจไทยและเทรนด์ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกว่า เทคโนโลยี Big Data ได้เข้ามาช่วยวิเคราะห์ทำให้เรารู้ใจลูกค้ามากกว่าลูกค้ารู้ใจตัวเอง โดยทางบิ๊กซีก็ได้ปรับใช้กับธุรกิจและได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค ในส่วนของการบุกตลาดอาเซียน สินค้าไทยนั้นมีชื่อด้านของกินของใช้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค การค้าชายแดนก็มีบทบาทสำคัญ ผู้ประกอบการที่ต้องการมุ่งสู่ตลาดอาเซียนควรมีพันธมิตรที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในประเทศนั้นๆ เป็นคู่คิดให้คำปรึกษา ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้แผนดิจิทัลทัวริสซึมและการสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย โดยกล่าวว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย Triple I: Industry, Innovation, Investment โดยเน้นเป้าหมายไปที่นักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกว่าเน้นเชิงปริมาณเหมือนในอดีต เน้น Data Driven Marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์ สร้างการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและลงทุนปรับใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจที่ทั้งสร้างความประทับใจและปลอดภัย หรือ Metaverse ที่จะเชื่อมสภาพแวดล้อมของโลกจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกันแบบไร้รอยต่อ และพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัล

และท้ายสุด ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มาเผยเทรนด์แห่งอนาคตที่ธุรกิจต้องทำในวันนี้เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของโลกว่า ธุรกิจกำลังเผชิญ The Great Reset จะทำให้มีการเกิดและการดับ เทรนด์ของบริษัทจะมีอายุขัยสั้นลงเรื่อยๆ เป็นผลมาจากทั้งวิกฤตโควิดและการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทับซ้อนกันอยู่ ผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึง 3 Re: Reimagine ที่เกิดจากเศรษฐกิจการค้าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น Regional Value Chain, Reflect จะปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ และ Reset ปรับด้วยกลยุทธ์ 2 ประการ ได้แก่การพัฒนาจากภายใน และการมองหา Partner ที่เหมาะสมมาร่วมมือกัน

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัมมนาออนไลน์เพื่อลูกค้าธุรกิจ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจของลูกค้าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้ลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรชั้นแนวหน้า มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้า ผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังผ่านช่องทาง Krungsri Business Empowerment Facebook

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เก็บด้วยกันไวกว่า! เปิดสถิติการเก็บเงินร่วมกันของผู้ใช้งานแอปฯ MAKE by KBank ปี 67

ล่าสุดพบว่าฟีเจอร์การเก็บเงินร่วมกันใน Cloud Pocket ร่วม (Shared Cloud Pocket) ของชาวเมค มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น...

Responsive image

งาน Assembly & Automation Technology สัมผัสหุ่นยนต์หลากชนิดแบบใกล้ชิด ไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์ห้ามพลาด

งาน “Assembly & Automation Technology” งานแสดงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อภาคการผลิตและภาคบริการ...

Responsive image

Tangerine IT Solution ทำอะไรบ้าง ? ที่ปรึกษา IT ที่ได้เป็น Google Premier Partner

Tangerine เป็นหนึ่งในบริษัท IT Solution ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Google และองค์กรชั้นนำมากมายด้วยการเป็น Google Premier Partner...