LG จับมือ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะและ KMITL ร่วมศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขวิกฤตฝุ่นในไทย | Techsauce

LG จับมือ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะและ KMITL ร่วมศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขวิกฤตฝุ่นในไทย

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัยแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ด้วยการตรวจสอบการทำงานของเทคโนโลยีในเครื่องฟอกอากาศ แอลจี เพียวริแคร์ (LG PuriCare) และเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของแอลจี ที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศและดูดฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กถึง 1.0 ไมครอน (PM 1.0) โดยเทคโนโลยีที่นำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาแนวทางในการลดปัญหาภาวะวิกฤติฝุ่นของประเทศไทยในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) ตามนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเมือง เช่น วิกฤติฝุ่น อย่างต่อเนื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับแอลจีในครั้งนี้จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยจะช่วยให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทยได้สำเร็จ”

คุณนิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “LG รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งเน้นด้านการแก้ไขมลภาวะทางอากาศรวมถึงฝุ่นละออง ยังส่งเสริมการยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้อีกด้วย นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตามสโลแกน ‘Innovation for a Better Life’ หรือนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ของแอลจี ซึ่งทำให้เราแน่ใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันได้สูงสุดอย่างแท้จริง”

RELATED ARTICLE

Responsive image

“TRIS CORP” ชี้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามกรอบ Data Governance เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา “Exclusive Seminar : Deep Dive Into Data Governance มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยั่งยืนตามกฎหมายใหม่” เพื่อแลก...

Responsive image

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ

ส่องเทคโนโลยี Smart Factory ในโรงงานต้นแบบ จาก SABUY Group (สบาย) และ PTECH (พลัส เทคฯ) ที่ช่วยให้ชีวิตพนักงานสะดวกสบายขึ้นได้ทุกมิติ ทั้งการใช้จ่าย สวัสดิการพนักงาน และอีกมากมาย...

Responsive image

VCs Night Networking Party งาน Networking ใหญ่ที่สุดในไทยสำหรับ VCs และ Startups

Networking ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ‘VCs Night Networking Party’ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 18:30 - 21:30 ที่ Grand Hall, True Digital Park West...