Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SUSTAINABLE FOCUS

12 เทรนด์โลกที่ต้องรู้ เพื่อรับมือ ‘Polycrisis’ วิกฤตรอบด้านที่ไม่ใช่แค่ภาวะโลกรวน

จับตา 'วิกฤต' ที่ปรากฏใน Ipsos Global Trend 2023 รายงานที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษโดย Ipsos เพื่อให้พวกเราตระหนักรู้และเตรียมรับมือ 'Polycrisis' วิกฤตและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหลากมิติและหลายด้านในยุคโลกแห่งความไร้ระเบียบ

Sansiri จับมือ BCPG นำร่องการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ด้วย Blockchain ครั้งแรกในอาเซียน

โครงการนำร่องดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในโครงการที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการเป็นความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์...

ปตท. จับมือกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก Energy Web Foundation (EWF) มุ่งนำ Blockchain มาใช้ในธุรกิจพลังงานแล้ว

เราอาจได้ยินข่าวว่า Blockchain สามารถมาช่วยภาคธุรกิจพลังงานได้ และนี่ถือเป็นข่าวดีของไทยเมื่อ ปตท. เตรียมพร้อมก้าวสู่ธุรกิจพลังงานในยุค 4.0 ร่วมกับกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ...

จีนสร้างโซล่าร์ฟาร์มรูปหมีแพนดายักษ์ หวังสร้างความตระหนักด้านการใช้พลังงาน

เมื่อพูดถึงโซล่าร์ฟาร์ม หรือรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราพบเห็นกันทั่วไป ส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในลักษณะของแถวและคอลัมน์ ซึ่งมีรูปแบบเป็นเรียงตัวกันเป็นตารางเรียงอย่างเป็นระเบียบ แต่โรงไ...