LATEST IN ดอกเบี้ย

SCB EIC คาด กนง. คงดอกเบี้ยที่ 0.5% ในช่วงที่เหลือของปี 2020

EIC คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ในช่วงที่เหลือของปี 2020 เพื่อรอประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยเริ่มส่งสัญญาณพื้นตัวจากจุดต่ำในไตรมาสที่2 และภาวะการเงินเริ่มผ่อนคล...

JOB