LATEST IN KKP Research

KKP Research ปรับลดประมาณการณ์ GDP ไทยปี 2564 เหลือ 2% จากเดิม 3.5% รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP สำหรับปี 2021 ลงจาก 3.5% เป็น 2.0% จากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในประเทศที่นำไปสู่การปิดเมืองบางส่วน...

JOB