LATEST IN สมาคมธนาคารไทย

สรุปมาตรการภาคการเงินจาก ก.คลัง แบงก์ชาติ ก.ล.ต. รองรับผลกระทบ COVID-19

สรุปมาตรการภาคการเงินจาก ก.คลัง แบงก์ชาติ ก.ล.ต. และสมาคมธนาคารไทย รองรับผลกระทบ COVID-19...

KBANK-ออมสิน จับมือใช้ตู้ ATM ร่วมกัน นำร่องใช้ภาคใต้-อีสาน เริ่ม 8 พ.ย. นี้

KBANK-ออมสิน จับมือใช้ตู้ ATM ร่วมกัน รับนโยบาย 'เอทีเอ็มสีขาว' นำร่องใช้ภาคใต้-อีสาน เริ่ม 8 พ.ย. นี้...

เข้าใจชัดเจน! กรมสรรพากรแจงกรณีเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

เป็นอีกประเด็นร้อนที่ทำให้ผู้มีบัญชีเงินฝากใจเต้นไปตามๆ กัน เมื่อกรมสรรพากรออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยธนาคารซึ่งว่าด้วยแนวทางปฏิบัติใหม่ (ข่าวที่เกี่ยวข้อง 'กรม...

ประธานชมรมไอทีแบงก์ แจงกรณี KBank ล่ม วางแนวทางบริการดิจิทัลของธนาคารระยะยาว

คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (Kasikorn Business-Technology Group: KBTG) ในฐานะประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Banking Information Technology Club) สมาคม...

JOB