LATEST IN สังคมไร้เงินสด

VISA เผย 8 ใน 10 ของคนไทยหันมาใช้จ่ายแบบคอนแทคเลสมากขึ้น แทนการใช้เงินสด

Visa เปิดเผยถึงผลการสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคประจำปีของ Visa 1 ที่แสดงให้เห็นว่าแปดในสิบของชาวไทย (79 เปอร์เซ็นต์) เลือกใช้จ่ายในรูปแบบคอนแทคเลสมาก...

TMB ปฏิวัติ Digital Banking จอง-ยิง-จ่ายง่ายๆ ด้วย QR Code สร้างมิติใหม่ของการชำระเงิน

เทคโนโลยีทางการเงินมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกันไป สำหรับยุคดิจิทัลนี้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการเง...

เตรียมรับแรงกระแทกกับ Cashless Society

ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ระบบ E-Payment ต่างๆได้ถูกพัฒนาออกมากันมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะ เมื่อก่อนพี่ทุยสังเกตเวลาที่เราอยากได้อะไรก็ต้องไปเดินชอปปิงที่ห้างสรรพ...

JOB