Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN 2020

กรุงศรีฯ เผยเศรษฐกิจไทยปี 2020 ชะลอตัว ชี้ท่องเที่ยวยังมีช่องโต รัฐฯ ยังอุดหนุนเพิ่มได้อีก

กรุงศรีฯ เผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2020 ยังคงชะลอตัว ปรับลดประมาณการณ์ GDP ลง ย้ำไม่ถึงขั้นวิกฤตและรับมือได้ ชี้ส่งออกโตน้อยลง ภาคการผลิตยังอยู่ได้แต่อาจไม่ลงทุน ด้านการท่องเที่ยงโตขึ...

SCG unveiled plans for 2020 to transform its business model, targeting 'service solutions' to grow two times.

SCG revealed its 2020 business strategies to transform construction and homebuilding experiences with products and service solutions driven by digital technology....

SCG เผยแผนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปี 2020 ตั้งเป้าดัน Service Solution โต 2 เท่า

SCG เผยกลยุทธ์ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปี 2020 ยกระดับวงการก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ด้วยสินค้าพร้อมบริการและโซลูชันครบวงจร ใช้ digital เข้ามาช่วย...

Tencent ประเทศไทยชู AI และ Cloud รับเทรนด์การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในปี 2020

Tencent ประเทศไทย เปิดกลยุทธ์ใหม่ปี 2020 รับเทรนด์ 'เชื่อมโยงทุกภาคส่วน' ด้วยเทคโนโลยี AI และ Cloud พร้อมเดินหน้าพัฒนา Content Platform รับความต้องการของคนไทยมากขึ้น...

5 เทคโนโลยีที่จะมาเขย่าวงการสุขภาพภายในปี 2020

วงการสุขภาพกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล และเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ถูกคาดหวังว่าจะมี อนาคตที่ยาวไกลในเชิงของการช่วยวินิจฉัยโรค การรักษา และการดูแลทั้งผู้ที่ป่วยและไม่ป่วยในอนา...