Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Agile Mindset

ถอดบทเรียน การเรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาตนเองไม่ให้ไม่ตกขบวน

แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริหารหลายท่านไม่เคยหยุดพัฒนาและยังสามารถที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก...

ตรวจวัดความ Agile ในตัวคุณ ติดอาวุธสู้โลกหลัง COVID-19

ไขข้อสงสัยและเจาะลึกการสร้างความ Agile ในตัวเองพร้อมอัพสกิลและปรับเปลี่ยนตนเองในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง...