Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Alternative Proteins

Temasek ตั้ง Asia Sustainable Foods Platform เร่งช่องทางจำหน่ายอาหารที่ยั่งยืนในเอเชีย

Temasek ประกาศเปิดตัว Asia Sustainable Foods Platform เพื่อให้ความสำคัญกับการรับมือความท้าทายด้านการเพิ่มขนาดการผลิตโปรตีนทางเลือก พร้อมเร่งการเติบโตของอาหารที่ยั่งยืนในเอเชีย...

KKP Research เผยโปรตีนทางเลือกคือ future food สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

KKP Research เผยโปรตีนทางเลือกคือ future food จากเหตุผลทั้งทางด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเนื้อ...