Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN amata

ธนาคารกรุงเทพ และ Amata VN ขยายความร่วมมือทางธุรกิจ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม

ธนาคารกรุงเทพ และ Amata VN ขยายสินเชื่อเพิ่มศักยภาพในเวียดนามทำการร่วมลงนาม Memorandum of Understanding for Business Cooperation สำหรับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการขยายธุรกิจของ Amat...

SCG ผนึก อมตะ พัฒนาโปรแกรม KoomKah Smart Manifest เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลขยะอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม

ธุรกิจเคมิคอลส์ SCG ร่วมกับบริษัทในกลุ่มอมตะ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม KoomKah Smart Manifest (คุ้มค่า สมาร์ท แมนิเฟสท์) เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลการขนส่งขยะอัจฉริยะใช้ภายในนิคมอุตส...

ถอดแนวคิด AMATA Smart City สร้างนิคมอุตสาหกรรมอย่างไร ให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล

AMATA Smart City นิคมอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตที่เป็นการผสมผสานอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเนื้อเดียวกันได้ โดยได้มีการพัฒนาให้อมตะเป็นดั่งศูนย์กลางของการวิจัยและพั...

'อมตะ' ลงนามกรอบข้อตกลงพัฒนา Smart City - นิคมอุตสาหกรรม ในนครย่างกุ้ง

อมตะ เซ็นสัญญารอบข้อตกลงกับภาครัฐของเมียนมาร์ เดินหน้าลงทุนพัฒนา Smart City และนิคมอุตสาหกรรมในย่างกุ้ง คาดสรุปความชัดเจนภายในเดือนสิงหาคม 2564......

JOB