LATEST IN amata

ถอดแนวคิด AMATA Smart City สร้างนิคมอุตสาหกรรมอย่างไร ให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล

AMATA Smart City นิคมอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตที่เป็นการผสมผสานอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเนื้อเดียวกันได้ โดยได้มีการพัฒนาให้อมตะเป็นดั่งศูนย์กลางของการวิจัยและพั...

'อมตะ' ลงนามกรอบข้อตกลงพัฒนา Smart City - นิคมอุตสาหกรรม ในนครย่างกุ้ง

อมตะ เซ็นสัญญารอบข้อตกลงกับภาครัฐของเมียนมาร์ เดินหน้าลงทุนพัฒนา Smart City และนิคมอุตสาหกรรมในย่างกุ้ง คาดสรุปความชัดเจนภายในเดือนสิงหาคม 2564......

JOB