LATEST IN Apple Pay

7-Eleven ในสหรัฐฯ รองรับ Google Pay และ Apple Pay แล้ว

7-Eleven, Inc. ผู้ให้บริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์ระบุว่าทางร้านเตรียมรองรับการชำระเงิน (Payment) อย่าง Google Pay และ Apple Pay อย่างเป็นทางการ เริ่ม...

JOB