Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BKV Corporation

BANPU ส่งบ.ย่อย BKV Corporation ขาย IPO - เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก

BANPU ส่งบริษัทย่อย BKV Corporation หนุนขาย IPO พร้อมเข้าเทรดตลาดหุ้นนิวยอร์ก คาดการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปี 2566 หวังระดมทุนขยายกิจการ และสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ...