Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Bumrungrad

'บำรุงราษฎร์' กับการ Transformation ธุรกิจโรงพยาบาลในยุค COVID-19

COVID-19 เป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนสนใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการรักษาโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น 'บำรุงราษฎร์' จะมีวิธีการTrans...

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ประกาศลงทุนกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐใน Startup iDoctor

เราอาจไม่ค่อยได้เห็นข่าวคราวของโรงพยาบาลไทยที่ประกาศลงทุนในธุรกิจ startup มากนัก หรือถ้ามีก็อาจไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูล ล่าสุด รพ.บํารุงราษฎร์ได้ออกมาประกาศเข้าซื้อหุ้น 30% ในบริษัท iD...

บำรุงราษฎร์ จับมือ 'Biocia' Startup ด้าน MedTech นำร่องใช้ AI ตรวจหาจุลชีพก่อโรค-ดื้อยา

ในวงการแพทย์หนึ่งในปัญหาใหญ่ในการรักษา คือเรื่องของ 'การดื้อยา' ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ความน่ากลัวของการดื้อยาคือจะทำให้โลกเข้าสู่ยุคหลังยาปฏิชีวนะ ที่การติดเชื้อแบคที...