Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Change Management

3 ขั้นตอนเริ่มต้นทำ Change Management เพื่อประยุกต์ใช้ AI ในองค์กร

การบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Management เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กร...

10 สาเหตุของความล้มเหลวในการทำ Digital Transformation ขององค์กร

ทุกธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน องค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิทัลด้วยการ...

Scott D. Anthony ที่ปรึกษากลยุทธ์ชั้นนำ แนะองค์กรจะอยู่รอดต้อง 'ปรับเปลี่ยน' ไม่ใช่แค่ปรับปรุง

Disruptive threats นั้นอยู่รอบๆ ตัว ไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กร หรือภาคอุตสาหกรรมไหน ทุกคนล้วนต้องโดน disrupt ทั้งนั้น แม้กระทั่งผู้ที่คิดมาเสมอว่าปลอดภัยก็ต้องโดน disrupt ไปตามๆ กัน อ...

ฟังคุณรวิศ หาญอุตสาหะ พูดถึงการบริหาร ‘คน’ ในยุคที่เปลี่ยนแปลง

แน่นอนว่าเป็นคำถามที่ใครหลายๆ คนต่างก็ต้องการคำตอบ ยิ่งหากต้องทำการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อให้ทันคนอื่นด้วยแล้ว การบริหารจัดการคนนับว่าเป็นเรื่องสำคัญ......

5 อุปสรรคขององค์กรใหญ่ ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

หลายต่อหลายองค์กรได้พูดเรื่อง Innovation หรือนวัตกรรมกันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม คำว่า 'Innovation' นั้น ไม่ได้เป็นเวทย์มนตร์คาถา ที่เมื่อใครได้พูดคำนี้ขึ้นมา ก็จะทำให้คนในทีมมีค...

ถอดเคล็ดลับความสำเร็จของ Google ในการทำ Change Management เพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์กรและคน

การทำ Change management ในองค์กรขนาดใหญ่นับว่าเป็นเรื่องหินสุดๆ แม้เราจะพอรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่ทำไมความพยายามส่วนใหญ่มักล้มเหลว? ว่ากันว่า เคล็ดลับความสำเร็จขององค์กรในการเปลี่ย...