Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CIO

เหตุที่ CIO แบงก์ไทย 71% ไม่เลือก 'พัฒนาแพลตฟอร์มธนาคารเอง'

ธนาคารจำนวนมากใน APAC ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการทำ Digital Transformation ได้อย่างเต็มที่ ประเด็นนี้สัมพันธ์กับการเลือกหรือไม่เลือกพัฒนาแพลตฟอร์มธนาคารขึ้นเอง แต่จะสร้างอิมแพ็กอย่า...

Gartner เผย Cybersecurity เป็นหัวข้อที่ผู้บริหารไอทีในไทยและทั่วโลกค้นหามากที่สุดในปี 2021

ผลสำรวจ Gartner 2021 CIO Agenda Survey พบว่าความปลอดภัยไซเบอร์มีความสำคัญสูงสุดสำหรับงบประมาณใหม่ โดย 61% ของ CIO มากกว่า 2,000 คนที่สำรวจ เพิ่มการลงทุนความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดย...

7 ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง Cyber ที่ CIO ควรรู้!

เป็นที่รู้กันว่าช่องโหว่ที่เพิ่มขึ้นนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรจำเป็นต้องแก้ความเข้าใจผิดด้านความปลอดภัยที่ไม่เอื้อการผสานความปลอดภัยทางไซเบอร์เข้ากับกลยุทธ...

Gartner แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการเพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 Gartner แนะผู้บริหารด้านสารสนเทศหรือ CIO ควรพุ่งความสำคัญกับแผนการดำเนินงานระยะสั้น 3 ประการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจรั...

VMware นับถอยหลัง 2,000 วันเผยองค์กรฝากความหวัง CIO พลิกเกมธุรกิจสร้างรากฐานองค์กรสู่ดิจิทัล

ผลสำรวจ CIO 200 คนจากองค์กรทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ในหัวข้อ “ก้าวสำคัญของ CIO ในเอเชียแปซิฟิกในปี พ.ศ. 2568: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์กรขั้นพื้นฐาน” เผยให้เห็นว่า 64%ขอ...

3 มาตรการที่ CIO ควรดำเนินในด้าน Digital Transformation

3 มาตรการที่ CIO ควรดำเนินเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ผู้นำในด้าน Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

ดูทิศทางของเงินปอนด์ ผ่านบทวิเคราะห์จาก SCB

วันนี้ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับตลาดเงินตลาดทุน มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อ sentiment การลงทุนแล้ว ยังจะส่งผลลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่ว...

Autonomous Services จะช่วยให้ CIO ก้าวทันต่อคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?

รายงาน “ผลสำรวจ 2018 CIO Agenda” ของ Gartners ระบุว่า ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ (CIO: Chief Information Officer) ทั่ว Southeast Asia ได้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น "ผู้ให้บริการด้านไอทีภายใ...