LATEST IN circular-economy

SCG ผลักดันแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCG Chemicals จัดงานสัมมนาลูกค้า SCG Chemicals Digest 2019 ภายใต้หัวข้อ “Circular Economy: The Better Way” ดึงภาครัฐ และองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อจุดประกาย...

แสนสิริ เปิดตัวโมเดล “Sansiri Green Mission” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

กรุงเทพฯ (22 พฤศจิกายน 2561) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ปั้นโมเดล “แสนสิริ กรีน มิชชั่น – Sansiri Green Mission” สะท้อนปรัชญาของแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy”...

The Future of Food ควรหันมาให้ความสำคัญกับการคิดค้นกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนมากกว่าประเภทของอาหาร

ภายในงาน มิสเดียร์เดร์ บอยด์ ผู้แทนจากโครงการพัฒนาสหประชาชาติ กล่าวปาถกฐาถึง SDGs ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบใ...

JOB