Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Edge Computing

Edge Computing ตัวช่วยจัดการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

Edge Computing สามารถช่วยให้การบริหารจัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ภาคการผลิต และรูปแบบการใช้งานที่หน่วยงานภาครัฐสามารถ...

เครือข่ายไร้สาย Edge Computing หุ่นยนต์อัตโนมัติ ตัวช่วยนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยต้องปรับตัวให้มีศักยภาพเพื่อแข่งขันในตลาดได้ พบกับ คุณธนัตถ์ เตชะธนบัตร จาก NOKIA กับ 5 ข้อสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามา...

IBM เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ดึงศักยภาพ AI, Edge computing และ Cloud ช่วยองค์กรเร่งฟื้นตัว

คุณอาร์วินด์ กฤษณะ CEO:IBM ได้กล่าวถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ว่าเป็น จุดเปลี่ยน ของหลายองค์กร โดยเป็นทั้งตัวขับเคลื่อนดิสรัปชันที่ทรงพลังและโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดพร้อมได้ประ...