LATEST IN F8

สรุป F8 2019 เมื่ออนาคตคือความเป็นส่วนตัวและทุกสิ่งที่คุณควรรู้

ในช่วงนี้ของทุกปี Facebook จะจัดงาน F8 หรือ Facebook Developer Conference เพื่อความคืบหน้าใหม่ๆ แก่ Developer แต่ด้วย Impact ที่มากขึ้นจากขนาดที่ใหญ่โตของ Facebook งานครั้งนี้จึงกล...

Mark Zuckerberg ประกาศจะปรับปรุง Facebook ให้ดีขึ้นภายใน 3 ปีนี้

เชื่อว่าทั้งผู้อ่านและมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) คงรู้ดีว่าการพูดในงาน Facebook Developer Conference หรือ F8 ปีนี้แตกต่างออกไปจากทุกปี......

JOB