Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Facebook F8

9 เรื่องราวใหม่ที่ Facebook เผยในงาน F8 2018

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับงานสัมมนา F8 หรือ Facebook Developer Conference งานแสดงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบน Facebook, Instagram, WhatsApp และอื่นๆ ในเครือ ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษหลังจาก...

Mark Zuckerberg ประกาศจะปรับปรุง Facebook ให้ดีขึ้นภายใน 3 ปีนี้

เชื่อว่าทั้งผู้อ่านและมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) คงรู้ดีว่าการพูดในงาน Facebook Developer Conference หรือ F8 ปีนี้แตกต่างออกไปจากทุกปี......