LATEST IN Hardware Startup

‘Nasket’ ฮาร์ดแวร์ฝีมือคนไทย สั่งของง่ายเพราะดีไซน์มาให้ช็อป

แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทำให้เราซื้อสินค้าง่ายขึ้น แต่ยังไม่สะดวกพอในความคิดของ ผรินทร์ สงฆ์ประชา เพราะถ้าอยากซื้อของหลายชิ้นจากหลายๆ หมวด ก็ยังต้องเข้าสารพัดแอปหรือสารพัดเว็บ ผรินทร...

เอาใจสาวๆ Gestia jewerly แหวนอิจฉริยะที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับ

ด้วยอัตราการใช้งาน Smartphone ที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นออกมาอย่างมากมาย การที่ผู้ประกอบการสร้างช่องทางทางการตลาดให้แพร่หลายจะทำให้เป็นตัวดึงดูดกล...

JOB