Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Horrus

AI and Robotics Ventures ส่ง HORRUS เทคโนโลยีโดรนไร้คนขับ สำรวจวิเคราะห์ปัญหาจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

AI and Robotics Ventures ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. จับมือ กรมทางหลวง ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการจราจร...

ARV เปิดตัว Horrus โดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบครั้งแรกของไทย มุ่งต่อยอดเชิงพาณิชย์

ARV เปิดตัว “Horrus: Fully Automated Drone Solution” เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่สามารถทำงานได้ด้วยการขับเคลื่อนตัวเองอย่างเป็นอิสระ (Unmanned Aerial Vehicle) อย่างสมบูรณ์...