Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Horrus

‘Horrus’ โดรน AI ฝีมือคนไทย ที่นำ 5G มาร่วมสร้างบริการพร้อมใช้ในภาคอุตสาหกรรม

มารู้จัก 'Horrus' โดรน AI สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ ที่ AIS กับทีม ARV ภายใต้ ปตท.สผ. ร่วมกันพัฒนาโซลูชันมาตั้งแต่ปี 2561 และยกระดับสู่ AI Autonomous Drone...

AI and Robotics Ventures ส่ง HORRUS เทคโนโลยีโดรนไร้คนขับ สำรวจวิเคราะห์ปัญหาจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

AI and Robotics Ventures ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. จับมือ กรมทางหลวง ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการจราจร...

ARV เปิดตัว Horrus โดรนขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบครั้งแรกของไทย มุ่งต่อยอดเชิงพาณิชย์

ARV เปิดตัว “Horrus: Fully Automated Drone Solution” เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่สามารถทำงานได้ด้วยการขับเคลื่อนตัวเองอย่างเป็นอิสระ (Unmanned Aerial Vehicle) อย่างสมบูรณ์...