Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN industry-4.0

Ricult สตาร์ทอัพไทย Agritech ขยายสู่ตลาดอาเซียนเรียบร้อย ปักหมุดเวียดนามเป็นประเทศแรก

Ricult สตาร์ทอัพผู้นำด้าน Agritech ของไทยประสบความสำเร็จในการขยายสู่ตลาดอาเซียน ปักหมุดเวียดนามเป็นประเทศแรก โดยมีการเซ็นสัญญากับทางโรงงานน้ำตาลและบริษัทปุ๋ยอันดับ 1 ของประเทศ เผยน...

ประเทศ 4.0 ของจริงเป็นอย่างไร ? ตามไปดูเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม รัฐบาลทำอย่างไรถึงโตวันโตคืน

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประเทศจากอุตสาหกรรม 4.0 ของเวียดนาม สู่การเป็น ประเทศ 4.0 ส่งผลให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาค...