LATEST IN krungsri-bank

MUFG แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกรุงศรีให้ดำรงตำแหน่ง Executive Officer

MUFG กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก แต่งตั้งคุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคาร...

กรุงศรีประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ MLR 5.58%, MOR 5.95% และ MRR 6.05%

กรุงศรีปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR, MOR และ MRR ลงอีก หลังจากที่ได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อไปแล้ว 3 ครั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 24 มีนาคม และ 10 เมษายน 2563 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ร...

กรุงศรีปล่อยแคมเปญ #กรุงศรีอยู่นี่นะ ติดอาวุธแก่ลูกค้ายุค New Normal จากวิกฤต COVID-19

กรุงศรีร่วมสนับสนุนให้ลูกค้ามีความยั่งยืนด้านการเงินและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ #กรุงศรีอยู่นี่นะ พร้อมปรับรูปแบบการให้บริการตอบรับวิถีชีวิต...

เผย 5 เทรนด์ผู้บริโภคกับพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรชี้เป็นตัวเร่ง Cashless Society

ผลกระทบจาก COVID-19 ทำพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ชีวิตวิถีใหม่เร่งสังคมไทยก้าวสู่ยุค Cashless Society เผยผู้บริโภคทุกวัยหันมาใช้จ่ายออนไลน์เพิ่มขึ้นพร้อมเผยเปิด 5 เทรนด์ใหม่ครองใจลู...

กรุงศรีเปิดให้บริการสาขาเน้นความปลอดภัยสูงสุดตอบรับ New Normal ป้องกัน COVID-19

กรุงศรีเปิดให้บริการสาขาเน้นความปลอดภัยด้วยการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายอย่างสูงสุดในการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีมาตรการดู...

ธนาคารกรุงศรีออกมาตรการติดต่อช่วยเหลือลูกค้ารายบุคคลที่ประสบเหตุการณ์กราดยิงโคราช

ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ากรุงศรีที่ประสบเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชอย่างเร่งด่วนโดยพนักงานของกรุงศรีจะติดต่อลูกค้าหรือครอบครัวของลูกค้าแต่ละรายเพื่อหาแนวทางและสรุปรายละเอียดการช...

JOB