LATEST IN LiVE Platform

true digital park จัด Live งาน TDPK Pitching Day หนุน Startup สร้างอุตสาหกรรม S-Curve

true จัด Live TDPK Pitching Day 2020 เปิดโอกาสให้ Startup ส่งไอเดียและผลงานธุรกิจในหัวข้อ “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ 10 S-Curve” ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ยุคดิจิท...

LiVE Platform เปิดตัว Startup Database และ Virtual Pitching เชื่อม Startup กับนักลงทุนมากขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนา LiVE Platform เพื่อขยายบริการเป็น  “Virtual Pitching Platform” ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการ Startup, SMEs, Social Ent...

Wishbeer ตั้งเป้าระดมทุน 20 ล้านบาทผ่าน LiVE Platform ของ SET

Wishbeer แพลตฟอร์ม E-Commerce สำหรับผู้ที่มองหาเครื่องดื่มนำเข้าทุกประเภท ประกาศความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หลังได้รับคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรมแพลตฟอร์ม LiVE ซึ่งเ...

“Wishbeer” และ “Plizz” บริษัทสตาร์ทอัพบุกเบิกระดมทุนในแพลตฟอร์ม “Live”

Plizz และ Wishbeer ประกาศเข้าร่วมแพลตฟอร์มการระดมทุน 'Live' ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ จุดประสงค์เพื่อการระดมทุนต่อยอดธุรกิจและขยายตลาด......

‘LiVE’ Platform สร้างโอกาสการเติบโตสำหรับ Startup และ SME พร้อมเปิดระดมทุนอย่างเป็นทางการ

ตลาดหลักทรัพแห่งประเทศไทย เปิดตัว ‘LiVE’ Platform สร้างการเติบโตทางธุรกิจผ่านแหล่งเงินทุนแบบ Crowdfunding สำหรับ Startup และ SME หนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต พร้อมใ...

JOB