Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mentoring Process

IMET MAX 5 โครงการ Mentoring เพื่อสร้าง ‘ผู้นำรุ่นใหม่’ พร้อมเปิดตัว 12 Mentors

IMET MAX 5 โครงการ Mentoring เพื่อสร้าง ‘ผู้นำรุ่นใหม่’ เปิดตัว 12 Mentors เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 มกราคม 2566 เพื่อพัฒนานักบริหารชั้นนำรุ่นใหม่ที่ทั้งเก่งและดี ที่สนับสนุนการพ...

IMET MAX โครงการบ่มเพาะ ‘อุทยานผู้นำ’ ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด หนุนผู้บริหารรุ่นใหม่มุ่งสร้าง ‘คุณค่าเพื่อสังคม’

เพื่อการพัฒนาให้ผู้นำรุ่นใหม่มีความพร้อมทั้งในด้านความสามารถและจิตสำนึกเพื่อเป็นรากฐาน ที่เข้มแข็งของสังคม มูลนิธิ IMET จึงได้ริเริ่มโครงการ IMET MAX ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้นำระดับ...