Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Team management

ทำไมผู้นำต้องรู้จักช้าลงบ้าง (เพื่อจะไปได้เร็วขึ้น)

การที่ผู้นำต้องรู้จักช้าลงบ้างเพื่อที่จะไปได้เร็วขึ้น (slow-down-to-speed-up) นั้นไม่ใช่หลักการที่แปลกใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ควรพิจารณานำมาใช้ในช่วงที่มีความไม่แน่นอน การที่ผู้นำแบ่งเว...

ผู้นำควรทำอย่างไรกับ “ปัญหาที่ไม่มีใครกล้าพูด”

สำนวน Elephant In The Room หมายถึง ปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่มีความอึดอัดใจหรือแก้ไขได้ยาก ทุกคนรู้แต่ทำเป็นไม่สนใจและไม่อยากพูดถึงโดยเจตนา เราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการเฟรมมิ่...

ฟัง Mindset ผู้บริหารรุ่นใหม่ ทำอย่างไรกับ 'การบริหารคน' ยุค Millennial 

ว่ากันว่า การบริหารคนรุ่นใหม่ยุค Millennial คืองานยาก โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่แต่ละองค์กรต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสไปพร้อมๆ กับบริหารพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทไปนานๆ โดยเฉพาะบริษัทที...