LATEST IN Team management

ฟัง Mindset ผู้บริหารรุ่นใหม่ ทำอย่างไรกับ 'การบริหารคน' ยุค Millennial 

ว่ากันว่า การบริหารคนรุ่นใหม่ยุค Millennial คืองานยาก โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่แต่ละองค์กรต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสไปพร้อมๆ กับบริหารพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทไปนานๆ โดยเฉพาะบริษัทที...

JOB