Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN MUFG

กรุงศรีชูนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real Time เพื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี Interledger Protocal

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)) ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (ภายใต้กรอบ Regulatory Sand...

ธนาคาร Tokyo Mitsubishi UFJ ทดสอบการนำ Blockchain มาใช้จัดการ Smart Contract กับคู่ค้า

ธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) เป็นอีกธนาคารในญี่ปุ่นที่มีความเคลื่อนไหวในการทดสอบบริการใหม่ๆ บน Blockchain เสมอ ล่าสุดกำลังเปิดตัวทดสอบระบบการจัดการสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contra...

ธนาคารยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น MUFG จับมือ Hitachi ร่วมทดสอบระบบการจัดการเช็คบน Blockchain

ธนาคาร Tokyo Mitsubishi UFJ (MUFG) และยักษ์ใหญ่ Hitachi จับมือ ร่วมทดสอบระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์เช็คบน Blockchain เทคโนโลยี โดยการทำระบบ Prototype นี้จะสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหร...

JOB