Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PM2.5

เปิดรับสมัครผู้คิดค้นนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ JUMP Thailand 2021 การแข่งขัน Virtual Hackathon เฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยั่งยืน

เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาตนเองในหลายภาคส่วน เพื่อก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่า การพัฒนาประเทศมากมายในช่วงหลายทศว...

ศูนย์วิจัย MOVE มจธ. ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เตรียมเสนอภาครัฐเเก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

ศูนย์วิจัย MOVE มจธ. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เตรียมชงเเก้ฝุ่น PM2.5 ในงานเสวนา ความเป็นไปได้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เเละ ยานยนต์มาตรฐานยูโร 6 เเทนการใช...

ม.มหิดล แนะกำจัด 'ฝุ่นในใจ' ต้านภัยฝุ่น PM2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าฝุ่น PM2.5 ส่งผลต่อการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตก่อนเวลาอ...