Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN jump-thailand-hackathon-2021

บทสรุปภารกิจเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน

บทสรุปภารกิจเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน กับการแข่งขัน Virtual Hackathon ระดับประเทศในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน ของโครงการ “JUMP THAILAND 20...

อากาศประเทศไทย จะดีกว่านี้ได้ไหม จะแก้ปัญหา PM 2.5 อย่างไรให้ยั่งยืน

เมื่อปัญหา PM 2.5 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน Techsauce ได้เชิญ คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายง...

เปิดรับสมัครผู้คิดค้นนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ JUMP Thailand 2021 การแข่งขัน Virtual Hackathon เฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยั่งยืน

เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาตนเองในหลายภาคส่วน เพื่อก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่า การพัฒนาประเทศมากมายในช่วงหลายทศว...

Virtual Hackathon แก้ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 ด้วยเเนวคิด Startup กับเวที JUMP

AIS NEXT ร่วมกับ Techsauce จัดการแข่งขัน JUMP Thailand Hackathon 2021 ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์อย่าง Virtual Hackathon พร้อมเปิดช่องทางโดยให้คนไ...