Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ais-next

ทีม Done Do Dee ผู้ชนะการแข่งขัน Virtual Hackathon ของโครงการ “JUMP THAILAND 2021”

ฟังบทสัมภาษณ์ทีม Done Do Dee ผู้ชนะการแข่งขัน Virtual Hackathon ของโครงการ “JUMP THAILAND 2021” ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน...

บทสรุปภารกิจเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน

บทสรุปภารกิจเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน กับการแข่งขัน Virtual Hackathon ระดับประเทศในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน ของโครงการ “JUMP THAILAND 20...

แก้วิกฤติฝุ่น คนไทยจะมีอากาศที่ดีขึ้นได้อย่างไร คำแนะนำจากผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม

ในทุก ๆ ต้นปี เราต่างเผชิญกับปัญหาเรื้อรัง ‘PM 2.5’ ที่ส่งผลสำคัญต่อสุขภาพของเรา โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื...

เปิดรับสมัครผู้คิดค้นนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ JUMP Thailand 2021 การแข่งขัน Virtual Hackathon เฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยั่งยืน

เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาตนเองในหลายภาคส่วน เพื่อก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่า การพัฒนาประเทศมากมายในช่วงหลายทศว...

Virtual Hackathon แก้ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 ด้วยเเนวคิด Startup กับเวที JUMP

AIS NEXT ร่วมกับ Techsauce จัดการแข่งขัน JUMP Thailand Hackathon 2021 ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์อย่าง Virtual Hackathon พร้อมเปิดช่องทางโดยให้คนไ...

AIS เปิดภารกิจ JUMP THAILAND 2021 ระดมสมองคนไทยผ่าน Online Hackathon

AIS เดินหน้าโครงการ "JUMP THAILAND 2021" ชวนคนไทยกระโดดเข้าแก้ไขปัญหาและวิกฤตรอบตัวด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างบิ๊กอิมแพคต่อสังคมและโลกอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการเฟ้นหาสุดยอดไอเดียแบบ Sta...

เผยแนวคิด AIS Playground เมื่อนวัตกรรมต้องการพื้นที่เปิดกว้าง

เมื่อพื้นที่ทดลองคือปัจจัยสำคัญของการเกิดนวัตกรรม มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งพื้นที่ทดลองโดย AIS องค์กรระดับประเทศที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมอย่างเต็มที่ผ่าน AIS Playground...